12. Međunarodni Festival turističkog i ekološkog filma SILVER LAKE TOURFILM FESTIVAL – SILAFEST’20,  održaće se na obali dunava, u Velikom Gradištu od 30. avgusta.do 5. septembra 2020.

SILAFEST je deo lanca Međunarodnog komiteta festivala turističkih filmova – CIFFT, i okuplja najeminintnije autore ne samo iz evrope već i celog sveta.  Na ovom festivalu mogu da se vide dokumentarna ostvarenja koja se bave turizmom ili ekologijom.

SILAFEST u svojoj zvaničnoj konkurenciji ima filmove koji se bave turizmom i ekologijom i to u najširem tumačenju ovih oblasti.

 • Filmovi koji apliciraju za zvaničnu konkurenciju Festivala ne mogu biti stariji od tri godine. Kao godina završetka filma smatra se godina kada je film ušao u komercijalnu distribuciju u matičnoj zemlji.
 • Svi filmovi koji od strane selecione komisije budu prihvaćeni u zvaniču selekciju festivala, postaju nastavna baza za studente katedri za turizam Visoke turističke škole strukovnih studija, partnera organizatora Festivasla, i mogu se emitovati na zatvorenim studijskim projekcijama.
 • Ne postoji ograničenje u dužini trajanja filmova koji apliciraju za zvaničnu konkurenciju. Ipak, direkcija festivala preporučuje da filmovi ne traju duže od 30 minuta zbog velikog broja filmova koji se svake godine prijave na Festival.
 • Zvanični jezici festivala su Srpski i Engleski. Filmovi koji su van srpskog govornog područja moraju imati englesku nadsinhronizaciju ili engleski titl.
 • Filmovi se šalju selekcionoj komisiji email-om (wetransfer.com) ili na drugi način putem interneta. Svi filmovi moraju biti poslati najkasnije do 15.06. 2020. godine.
 • Filmovi moraju biti uredno prijavljeni na ispravnoj entry formi sa web sajta fetivala, u kojoj će biti popunjeni svi treženi podaci. U suprotnom, prijavljeni filmovi neće biti poslati selekconoj komisiji. Posebno važno – You tube, Vimeo,.. ili neki drugi link moraju biti posalti kako bi selektori i članovi žiriija mogli blagovremeno da rade svoj posao.
 • O kvalitetu filmova koji konkurišu za zvaničnu selekciju odlučuje selekciona komisija koja svoj posao mora obaviti najmanje 45 dana pre početka Festivala. Selekciona komisija o svojoj odluci obaveštava Direkciju festivala i aplikante.
 • Svi autori ili producenti koji apliciraju za zvaniču konkurenciju u obavezi su da pored zvanične prijave poslate elektronskim putem ili poštom u pisanoj formi prilože i:
 1. Fotografiju reditelja
 2. Kratku biografiju i filmografiju reditelja (do 70 reči)
 3. Dve slike iz filma ili sa snimanja filma
 4. Sinopsis filma (do 90 reči)

Bez ovih elemenata prijava se neće smatrati valjanom i potpunom! Ovi elementi su potrebni zbog izrade kataloga festivala.

12. Internacionalni festival turističkog i ekološkog filma od 31. avgusta do 5. septembara 2020. u Velikom Gradištu VIDEO 40139

GRAND PRIX

Glavna nagrada dodeljuje se najboljem filmu festivala.

Zlatni i Srebrni talas

Nagrade Zlatni i Srebrni talas dodeljuju se najboljim filmovima posebno u kategoriji turističkog i ekološkog filma.

Zlatni i Srebrni Pincum

Nagrade Zlatni i Srebrni Pincum dodeliće se najboljim Srpskim filmovima u kategoriji turističkog i ekološkog filma.

Mišljenje Saveta je da treba uvesti posebnu kategoriju domaćih filmova koji bi se posebno nagradili a sve u cilju stimulisanja domaće produkcije ove vrste filmova. Domaći filmovi bi se takođe ravnopravno borili i za glavne nagrade festivala.

Plavi Dunav

Kako je turizam kompleksna oblast dodeliće se po jedna nagrada Plavi Dunav u svakoj specijalnoj kategoriji turističkog filma – vino, sport, kulinarstvo, religionzni turizam, kulturološki turizam, umetnost i turizam…

Beli bagrem

Nagrada Beli bagrem dodeljuje se za:

Najbolju opšti senzibilitet filma,

Najbolju autorsku muziku,

Najbolju kameru,

Najbolju montažu,

Najbolju režiju

Autor: Poportal

 

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments