16. Novembar – Dan Kopnene vojske - Čestitke pripadnicima vida KoV, pešadije, CLoB i CO KoV 11001

16. Novembar – Dan Kopnene vojske – Čestitke pripadnicima vida KoV, pešadije, CLoB i CO KoV

Foto: P.Jovanović

Četitka pripadnicima Kopnene vojske povodom 16. novembra, Dana vida


Povodom 16. novembra – Dana Kopnene vojske, svim pripadnicima Kopnene vojske čestitam Dan vida.

Čestitka predsednika Republike i vrhovnog komandanta povodom Dana Kopnene vojske

Predsednik Republike Srbije i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas čestitku povodom 16. novembra – Dana Kopnene vojske, u kojoj se kaže:

“Svim pripadnicima Kopnene vojske čestitam 16. novembar – Dan vida.

Nastavljajući tradiciju Srpske vojske dugu više od jednog veka, uprkos složenim uslovima u kojima radite, zahvaljujući vašoj stručnosti, odgovornosti i profesionalizmu čuvate ugled Vojske Srbije i svakodnevno pokazujete da ste dostojni naslednici kolubarskih junaka.

Kao pripadnici najbrojnijeg vida Vojske Srbije, pružili ste punu podršku jačanju mira, bezbednosti i stabilizacije u regionu. Vaše jedinice realizuju zadatke koji se postavljaju pred njih i postižu zapažene rezultate u obuci i osposobljavanju pripadnika Kopnene vojske i drugih subjekata odbrane i bezbednosti naše zemlje.

Uveren sam da ćete nastaviti započete reforme, dati pun doprinos daljoj reorganizaciji Vojske i biti značajan faktor u savremenoj vojnoj organizaciji, po meri usvojenih, proverenih i potvrđenih međunarodnih standarda i kriterijuma.

Čestitam vam praznik, siguran da ćete i u narednom periodu, uz modernizaciju i osavremenjivanje jedinica i ustanova svoga vida, nastaviti da profesionalno i kvalitetno ispunjavate postavljene zadatke, u čemu ćete imati podršku Republike Srbije”, navodi se u čestitki predsednika Vučića.


16. Novembar – Dan Kopnene vojske - Čestitke pripadnicima vida KoV, pešadije, CLoB i CO KoV 11001
Foto: P.Jovanović

Stefanović uputio čestitke povodom Dana Kopnene vojske i Dana pešadije

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar odbrane Nebojša Stefanović uputio je danas čestitke povodom 16. novembra – Dana Kopnene vojske i Dana pešadije.

„Svim pripadnicima Kopnene vojske čestitam 16. novembar – Dan vida. Baštineći tradiciju dužu od jednog veka kao pripadnici najstarijeg i najmasovnijeg vida Vojske Srbije, uprkos složenim uslovima u kojima radite, vaše jedinice su u ovoj godini realizovale brojne postavljene zadatke, postigle zapažene rezultate u obuci i osposobljavanju i uspele da održe zahtevani nivo operativne sposobnosti.

Uspešno izvršavajući zadatke u Kopnenoj zoni bezbednosti, pokazali ste visok nivo obučenosti i profesionalizma, stalno doprinoseći jačanju ugleda Vojske, ali i Republike Srbije u celini.

Čestitam vam praznik, uveren da ćete i u narednom periodu, uz modernizaciju i osavremenjavanje jedinica i ustanova svoga vida, nastaviti da profesionalno i kvalitetno ispunjavate postavljene zadatke“, navodi se u čestitki Stefanovića pripadnicima Kopnene vojske.

Ministar je povodom Dana pešadije uputio čestitku pripadnicima tog roda Vojske Srbije.

„Svim pripadnicima pešadije čestitam 16. novembar Dan roda. Negujući tradiciju dužu od stotinu godina i ponosno čuvajući uspomenu na junake Kolubarske bitke, kao najmasovniji i najotporniji rod vojske, uspevate da profesionalnim i uspešnim izvršavanjem postavljenih zadataka održavate naređeni nivo operativnih sposobnosti.

Vaše pešadijske jedinice su novim modelom organizovanja postale osnovna i samostalna  borbena snaga, a tehničkom modernizacijom roda i dogradnjom svojih sastava dajete doprinos daljem razvoju Kopnene vojske, kao i Vojske Srbije u celini.

Čestitam vam praznik, uz želju da i ubuduće nastavite sa uspešnim izvršavanjem postavljenih zadataka i da u sadejstvu sa ostalim rodovima i vidovima Vojske Srbije budete stabilan oslonac sistema odbrane naše države“, navodi se u čestitki ministra odbrane.


Centar za obuku KoV je namenjen za izvođenje individualne specijalističke obuke vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka, kandidata za profesionalne vojnike i podoficire roda pešadije, artiljerije, oklopnih jedinica i inžinjerije i specijalnosti izviđača, radi dostizanja standarda individualne specijalističke obučenosti, i unapređenje uslova za narastanje i razvijanje operativnih sposobnosti ratne jedinice.

16. Novembar – Dan Kopnene vojske - Čestitke pripadnicima vida KoV, pešadije, CLoB i CO KoV 11001
General Pavle Jurišić Šturm
Centar za obuku kopnene vojske (CO KoV) nalazi se u garnizonu Požarevac, u kasarni „General Pavle Jurišić Šturm“.
U sastavu Centra su komanda, komandna četa, bataljon za obuku i logistička četa.
Komandant Centra je pukovnik Milovan Vasić.
16. Novembar – Dan Kopnene vojske - Čestitke pripadnicima vida KoV, pešadije, CLoB i CO KoV 11001
Foto: P.Jovanović

Zadaci CO KoV

Zadaci Centra za obuku KoV jesu:
  • stručnospecijalistička obuka za vojnoevidencione specijalnosti rodova kopnene vojske,
  • organizacija i realizacija kurseva radi dodatnog osposobljavanja oficira, podoficira, civilnih lica i profesionalnih vojnika za rodove pešadija, artiljerija, oklopne jedinice i inžinjerija,
  • sertifikacija obučenosti vojnika i profesionalnih vojnika,
  • garnizonski poslovi,
  • logistička podrška sopstvenih i oslonjenih jedinica,
  • obezbeđenje objekata.

16. Novembar – Dan Kopnene vojske - Čestitke pripadnicima vida KoV, pešadije, CLoB i CO KoV 11001

Obuka u CO KoV

U Centru za obuku KoV realizuje se stručnospecijalistička obuka za vojnoevidencione specijalnosti rodova i službi Kopnene vojske – pešadije (14 specijalnosti), oklopnih jedinica (6 specijalnosti), artiljerije (8 specijalnosti), inžinjerije (18 specijalnosti) i izviđača (2 specijalnosti). Ukupno se u Centru za obuku KoV obučava 50 specijalnosti rodova Kopnene vojske.

Struktura obuke

  • Vojnostručna obuka (taktička obuka, vatrena obuka, sredstva i oprema) i
  • Fizička obuka.
Stručnospecijalistička obuka koja se realizuje u Centru za obuku KoV je napredna individualna obuka kojom se stiču neophodna stručnospecijalistička znanja i veštine za vojnoevidencionu specijalnost rodova i službi KoV, neophodnih za samostalno obavljanje formacijskih dužnosti u okviru roda i specijalnosti.
Cilj obuke je stvaranje samouverenog i disciplinovanog vojnika koji je fizički sposoban, dobro motivisan, obučen u osnovnim veštinama i koji poseduje kvalitete borca da preživi na bojnom polju i izvršava zadatke kao član posade ili tima.

16. Novembar – Dan Kopnene vojske - Čestitke pripadnicima vida KoV, pešadije, CLoB i CO KoV 11001

Tradicije CO KoV

Centar za obuku kopnene vojske formiran je 1. decembra 2006. godine preformiranjem 565. nastavnog centra Kopnene vojske i nastavlja tradicije vojnih jedinica sa teritorije Braničeva, kao i tradicije nekadašnjih školskih centara pešadije, artiljerije, oklopnih i mehanizovanih jedinica i inžinjerije.
Dan jedinice obeležava se kada i dan Kopnene vojske – 16. novembra, u znak sećanja na početak Kolubarske bitke.