Svetski dan deteta proglašen je 20. novembra 1954. u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

Pet godina kasnije, 20. novembra 1959. UN su usvojile Deklaraciju o pravima deteta, a tačno 30 godina potom i Konvenciju o pravima deteta, koju je Srbija prihvatila.

Dečja prava su utvrđena Kovnencijom o pravima deteta, koju su ratifikovale 193 zemlje, a osnovni principi Konvencije su pravo na život, opstanak i razvoj, najbolji interes deteta, pravo na participaciju kao i pravo na nediskriminaciju.

Osmišljen je da promoviše međusobnu interakciju i razumevanje među decom i dobrobit dece u svetu. Ovaj dan se obeležava i da bi se skrenula pažnja javnosti na obaveze društva prema deci, kao i na aktuelne probleme sa kojima se deca suočavaju.

20. Novembar Svetski dan deteta „Okončajmo nasilje“ podržao UNICEF 11127

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, potpisaće Dokument o pristupanju globalnom partnerstvu za okončanje nasilja nad decom, povodom Međunarodnog dana deteta, u ponedeljak,  19. novembra 2018. godine, u 14 časova.

Potpisivanjem ovog Dokumenta, Ministarstvo će postati član globalnog partnerstva za okončanje nasilja nad decom („Okončajmo nasilje“),  zajednice država sa istim i sličnim opredeljenjem da se bore protiv nasilja nad decom.  Srbija će imati pristup dodatnim globalnim informacijama i razmeni znanja i iskustava sa ostalim zemljama sveta i dobiti globalnu vidljivost kada su u pitanju postignuti uspesi i napredak.

„Okončajmo nasilje“ je platforma koja ima cilj da formira i ojača „pokret“ za okončanje nasilja nad decom svuda i u svim oblicima. „Okončajmo nasilje“ se oslanja na delotvorno učešće svojih partnera na svim nivoima (pod partnerima se podrazumevaju ipartneri i članovi kao što je utvrđeno u Politici o učešću relevantnih aktera). U ovom dokumentu, „Okončajmo nasilje“ se odnosi na rad Partnerstva – partnerskih organizacija i vlada, kao i Sekretarijata. U određenim slučajevima, istaknuta je uloga Sekretarijata. a koju je podržao UNICEF.

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments