Dvadeset osma sednica Skupštine Grada Požarevca zakazana je za petak, 28. jun 2019. godine, sa početkom u 10,00 časova.

Sednica će se održati u sali 107 Skupštine Grada Požarevca, ulica Drinska broj 2.

Na dnevnom redu će se naći sledeće tačke:

 1. Potvrđivanje mandata odbornika Skupštine Grada Požarevca,
 2. Predlog odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene na teritoriji Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-76/2019-6 od 17. maja 2019. godine),
 3. Predlog odluke o upravljanju, zaštiti i održavanju opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-80/2019-3 od 31. maja 2019. godine),
 4. Predlog odluke o poveravanju organizacije Ivanjdanskog vašara u Požarevcu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-100/2019-13 od 22. juna 2019. godine),
 5. Predlog odluke o doprinosu za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-98/2019-1 od 21. juna 2019. godine),
 6. Predlog odluke o završnom računu budžeta Grada Požarevca za 2018. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-76/2019-3 od 17. maja 2019. godine),
 7. Predlog kadrovskog plana o izmenama Kadrovskog plana Gradske uprave Grada Požarevca, Gradskog pravobranilaštva Grada Požarevca i Službe za internu reviziju Grada Požarevca za 2019. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-100/2019-7 od 22. juna 2019. godine),
 8. Predlog odluke o izmeni Odluke o obrazovanju Budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-100/2019-1 od 22. juna 2019. godine),
 9. Predlog odluke o izmenama Odluke o budžetu Grada Požarevca za 2019. godinu – rebalans 1, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-100/2019-8 od 22. juna 2019. godine), i Finansijski planovi direktnih korisnika budžetskih sredstava za 2019. godinu – rebalans 1, i to:
 • 1) Predlog rešenja kojim se daje saglasnost na Finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava „Skupština Grada“ za 2019. godinu –rebalans 1, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-100/2019-8-3 od 22. juna 2019. godine),
 • 2) Predlog rešenja kojim se daje saglasnost na Finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava „Gradonačelnik“ za 2019. godinu – rebalans 1, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-100/2019-8-1 od 22. juna 2019. godine),
 • 3) Predlog rešenja kojim se daje saglasnost na Finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava „Gradsko veće“ za 2019. godinu – rebalans 1, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-100/2019-8-2 od 22. juna 2019. godine),
 • 4) Predlog rešenja kojim se daje saglasnost na Finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava „Gradska uprava“ za 2019. godinu – rebalans 1, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-100/2019-8-5 od 22. juna 2019. godine) i
 • 5) Predlog rešenja kojim se daje saglasnost na Finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava „Gradsko pravobranilaštvo“ za 2019. godinu – rebalans 1, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-100/2019-8-4 od 22. juna 2019. godine),
 1. Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju Gradu i Gradskoj opštini Kostolac u 2019. godini, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-100/2019-9 od 22. juna 2019. godine),
 2. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Rebalans 1 Programa poslovanja Javnog preduzeća „Ljubičevo“ Požarevac za 2019. godinu br. 344 od 20. juna 2019. godine (broj 09-06-100/2019-11 od 22. juna 2019. godine),
 3. Predlog odluke o prihvatanju pribavljanja u javnu svojinu Grada Požarevca zemljišta i objekta vojnog kompleksa „Ljubičevo“ na katastarskim parcelama br. 9522/2 i 9524/2 obe K.O. Požarevac, po tržišnim uslovima, u postupku neposredne pogodbe, od Republike Srbije, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-100/2019-10 od 22. juna 2019. godine),
 4. Predlog odluke o dopunama Odluke o obavljanju komunalne delatnosti pogrebna delatnost na teritoriji Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-100/2019-2 od 22. juna 2019. godine),
 5. Predlog programa kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-76/2019-7 od 17. maja 2019. godine),
 6. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku o dopuni cenovnika Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac, za 2019. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-100/2019-12 od 22. juna 2019. godine),
 7. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Cenovnika Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac za 2019. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-92/2019-3 od 13. juna 2019. godine) i
 8. Predlog rešenja o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, čiji je osnivač Grad Požarevac, za prvi kvartal 2019. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-88/2019-22 od 7. juna 2019. godine), i
 9. Predlozi akata iz oblasti izbora, postavljenja, imenovanja, razrešenja i prestanka mandata
0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments