Pristanište „Kostolac“ gradi se kao rečno teretno pristanište na plovnom putu reke Dunav. Nalazi se u rukavcu Dunavac, koje je kostolačkim kanalom povezan sa Dunavom. Prema nameni, pristanište je industrijsko, a kao takvo je predviđeno za potrebe rečnog transporta „TE-KO Kostolac“. Sastoji se od obala, obaloutvrda na drugim delovima obale, kejskih i pristanišnih površina namenjenih pretovaru tereta i pristanišnih saobraćajnih površina. Osim toga, predviđeni su i pristanišni objekti, dve grupe od po dva silosa za pretovar gipsa i pepela, pristanišne instalacije, plovne oznake, navigaciona i druga oprema pristaništa na akvatoriji i prilaznom plovnom putu od Dunava.Pristanište „Kostolac“ zahvata vodenu površinu – akvatoriju u bazenskom delu pristaništa Dunavcu, širine 80 i dužine definisane prema dužini keja od 132,5 metara, ukupne površine 1,06 hektara. Akvatorija za manevar plovila zahvata prostor u Dunavcu između bazenske akvatorije, Kostolačkog kanala, obala Šugavice i obale kod Termoelektrane „Kostolac A“, odnosno ispred crpne stanice i razvodnog postrojenja ove termoelektrane.