Sednica Skupštine opštine Veliko Gradište održaće se u velikoj sali Skupštine opštine, sa početkom u 10,00 časova.

Za ovu sednicu predložen je sledeći

D N E V N I  R E D

Predlog Odluke o angažovanju eksterne revizije,

Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Veliko Gradište za 2020. godinu,

Predlog Odluke o zaduživanju opštine Veliko Gradište,

Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije turističkog kompleksa „Špic“ u opštini Veliko Gradište,

Predlog Odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije infrastrukturnog koridora turističkog puta i pešačko-biciklističke staze duž obale Dunava i Srebrnog jezera u opštini Veliko Gradište – deonica plana detaljne regulacije Ram – Zatonje,(prilozi i planovi su narezani na CD-u, zbog obimnosti),

Predlog Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje opštine Veliko Gradište za 2020. godinu,
Predlog Odluke o prenosu prava korišćenja nepokretnosti u svojini jedinice lokalne samouprave,
Predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o javnoj svojini opštine Veliko Gradište,

Predlog Rešenja o otuđenju nepokretnosti neposrednom pogodbom u javnoj svojini opštine Veliko Gradište (Đelić Zoran),

Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine opštine Veliko Gradište, (Nikolić Dragan),

Predlog Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Veliko Gradište, (Marković Živorad),

Predlog Rešenja o produženju važenja Rešenja o davanju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u javnoj svojini na privremeno korišćenje u Velikom Gradištu, (Popović Dušan),

Predlog Rešenja o produženju važenja Rešenja o davanju u zakup na određeno vreme javnih i drugih površina u Velikom Gradištu radi postavljanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera, (Mišić Dejan),

Predlog Rešenja o ukidanju svojstva javnog puta,

Predlog Rešenja o prestanku mandata Opštinskom pravobraniocu opštine Veliko Gradište i postavljanju Opštinskog pravobranioca opštine Veliko Gradište,

Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju Opštinske izborne komisije,
Predlog Rešenja o imenovanju Komisije za sprovođenje Izbora za članove Saveta Mesnih zajednica,

Predlog Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Opštinskog pravobranilaštva opštine Veliko Gradište za 2019. godinu,

Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja preduzeća JKP „Dunav Veliko Gradište“ iz Velikog Gradišta za 2020. godinu,

Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Poseban Program o korišćenju sredstava iz budžeta opštine Veliko Gradište JKP „Dunav Veliko Gradište“ iz Velikog Gradišta za 2020. godinu,

Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu JU „Sportski centar Veliko Gradište“ za period od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine,

Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i poslovanju Doma zdravlja Veliko Gradištnje za 2019. godinu,

Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Turističke organizacije opštine Veliko Gradište za period 01.01.2019. – 31.12.2019. godine sa finansijskim izveštajem,

Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Plana i programa rada Turističke organizacije za 2020. godinu,
Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu JU „Narodni muzej Veliko Gradište“ za 2019. godinu,

Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izmene Programa rada i finansijskog plana za 2020. godinu JU „Narodni muzej Veliko Gradište“,

Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu za period 01.01.2019. – 31.12.2019. godine JU Kulturni centar „Vlastimir Pavlović Carevac“,

Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izmene Programa rada za 2020. godinu JU Kulturni centar „Vlastimir Pavlović Carevac“ Veliko Gradište,

Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu za 2019. godinu Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“ Veliko Gradište,

Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izmene Programa rada i finansijskog plana za 2020. godinu Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“ Veliko Gradište,

Predlog Rešenja o davanju saglasnosti PU „Majski cvet“ Veliko Gradište na Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem za period od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine,

Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izmene i dopune finansijskog plana za 2020. godinu PU „Majski cvet“ Veliko Gradište,

Predlog Rešenja o davanju saglasnosti Srednjoj školi „Miloje Vasić“ iz Velikog Gradišta na Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem za 2019. godinu,

Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izmene finansijskog plana za 2020. godinu Srednje škole „Miloje Vasić“ Veliko Gradište,

Predlog Rešenja o davanju saglasnosti OŠ „Vuk Karadžić“ Majilovac na Finansijski izveštaj za 2019. godinu,

Predlog Rešenja o davanju saglasnosti OŠ „Ivo Lola Ribar“ Veliko Gradište na Izveštaj o finansijskom poslovanju u 2019. godini,

Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“ Veliko Gradište.

Broj: 06-4/2020-01-1

PREDSEDNIK

Skupštine opštine Veliko Gradište

Branislavka Šulović, s.r.

Foto: Opština Veliko Gradište

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments