O B A V E Š T E Nj E

Centar za socijalni rad opština Petrovac i Žagubica obaveštava sve svoje korisnike i ostale građane Opštine Petrovac na Mlavi, a u skladu sa Instrukcijom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 550-01-2/2020-09 i zdravstvenim preporukama, radi prevencije i smanjenja mogućnosti širenjea bolesti COVID-19, izazvane virusom SARS-Cov-2 da se ograničava rad sa stankama u prostorijama ustanove i moli sve građane a posebno korisnike Centra da izbegavaju dolazak u Centar bez poziva stručnih radnika

Sve svoje zahteve po raznim osnovama iz delokruga rada CSR mogu podnositi na telefone 012/531-473 i 064/861 69 58, redovnom poštom na adresu Centra: Srpskih vladara br.284 12300 Petrovac na Mlavi, kao i elektronskim putem na adresu Centra: petrovac.csr@minrzs.gov.rs, nakon čega će u toku postupka, ukoliko se ukaže potreba, biti pozvani da dođu u ustanovu.

Upravne akte po zahtevima stranaka u vidu rešenja, potvrda, uverenja i sl. podnosiocima zahtev biće dostavljana putem pošte na kućnu adresu.

Što se tiče usluga na lokalnom nivou usluga „Pomoć u kući„ je i dalje aktivna.

Korisnici NSP-a stariji od 65 godina u samačkim domaćinstvima će blagovremeno biti snabdeveni putem jednokratne pomoći koju finansira lokalna samouprava u vidu paketa sa osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za higijenu, tako da ih molimo da ne izlaze iz svojih kuća.

Za sve ostale građane starije od 65 godina koji nemaju mogućnost da sebi obezbede nabavku u prodavnicama i apoteci SO Petrovac na Mlavi je uspostavila uslugu snabdevanja putem broja telefona 332- 722 koji je otvoren za pozive od 9 do 17 časova.