Izveštaj o koncentraciji polena u Požarevcu i okolini na udaljenosti od 25 km u poslednjih nedelju dana pokazao je porast koncentracije polena javora, graba i hrasta.

Prognoza za period od 24. marta do 27. marta 2020. je očekivanje niske koncentracije polena javora, jove , breze, graba, leske, tuja i čempresa, jasena, topole, hrasta, vrbe i bresta.

Osobe alergične na polen javora i tuja i čempresa treba da se pridržavaju propisane terapije.

Merenje koncentracija polena u vazduhu omogućili su grad Požarevac, Agencija za zaštitu životne sredine i Zavod za javno zdravlje Požarevac. Tabelu možete pogledati na sajtu Zavoda za javno zdravlje Požarevac.

Merenje polena u vazduhu - Zavod za javno zdravlje Požarevac 32520

Prikaz podataka o koncentracijama alergenog polena je u mreži stanica Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije.Koncentracije alergenog polena u vazduhu prate se na 26 mernih mesta u okviru Državne mreže za monitoring polena, u periodu od početka februara do kraja oktobra, dok traje polinacija u našim klimatskim uslovima.Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu radi se manuelnom metodom, te su prikazani podaci za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracije u tekućoj nedelji.

 

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments