Sednica Skupštine grada Požarevca, biće održana u ponedeljak, 9. marta, sa početkom u 10 časova.

Tačke o kojima će odbornici raspravljati biće:

Prestanak mandata odbornika Skupštine Grada Požarevca,

Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Požarevca za 2019. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-11/2020-1 od 10. februara 2020. godine),

Predlog odluke o otpisu duga „Društva za održavanje zgrada“ D.O.O. Beograd prema Gradu Požarevcu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-17/20-13 od 28. februara 2020. godine),

Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na programe i planove rada i razvoja i finansijske planove ustanova i fondacije za 2020. godinu čiji je osnivač Grad Požarevac i to:

– 1) Centra za socijalni rad Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-17/20-11 od 28. februara 2020. godine),

– 2) Istorijskog arhiva Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-17/20-5 od 28. februara 2020. godine),

– 3) Centra za kulturu Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-17/20-7 od 28. februara 2020. godine),

– 4) Narodne biblioteke „Ilija M. Petrović“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-17/20-6 od 28. februara 2020. godine),

– 5) Ustanove Gradskog ženskog hora „Barili“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-17/20-3 od 28. februara 2020. godine),

– 6) Narodnog muzeja Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-17/20-4 od 28. februara 2020. godine),

– 7) Javne ustanove „Sportskog centra Požarevac“, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-17/20-8 od 28. februara 2020. godine),

– 8) Turističke organizacije Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-17/20-9 od 28. februara 2020. godine),

– 9) Zdravstvene ustanove Apoteka Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-17/20-1 od 28. februara 2020. godine),

– 10) Doma zdravlja Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-17/20-10 od 28. februara 2020. godine) i

– 11) Fondacije Milenin dom – Galerije Milene Pavlović – Barili, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-17/20-2 od 28. februara 2020. godine),

Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja namenskih sredstava budžeta Grada Požarevca JKP „Komunalne službe“ za 2020. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-17/20-12 od 28. februara 2020. godine).

Sednica će se održati u sali 107 Skupštine Grada Požarevca, ulica Drinska broj 2

0 0 vote
Article Rating
Tagged
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments