Svetski dan zdravlja, kao jedan od značajnih datuma po Kalendaru javnog zdravlja obeležava se 07. aprila 2020. godine.

Ovogodišnji Svetski dan zdravlja obeležava se pod sloganom „Podržite medicinske sestre i babice”.

Svetski dan zdravlja 2020. godine naglašava značajnu ulogu medicinskih sestara i babica u pružanju zdravstvene zaštite širom sveta i poziva na podizanje kapaciteta kako bi se obezbedila bolja podrška zdravstvenom sistemu.

Povodom Svetskog dana zdravlja ove godine biće objavljen prvi globalni izveštaj o sestrinstvu u svetu. Ovaj izveštaj će pružiti uvid u globalnu sliku trenutnog broja medicinskih sestara i potreba za jačanjem radnih kapaciteta u cilju jačanja zdravstvenog sistema.

Medicinske sestre i babice predstavljaju gotovo 50% globalne zdravstvene radne snage.

Svetski dan zdravlja obeležava se pod sloganom „Podržite medicinske sestre i babice” 33714

Na svetskom nivou postoji nedostatak svih profila zdravstvenih radnika, a više od 50% trenutnog nedostatka zdravstvenih radnika čine medicinske sestre i babice.

Da bi sve zemlje dostigle treći milenijumski cilj održivog razvoja o zdravlju i blagostanju, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) procenjuje da će svetu do 2030. godine biti potrebno dodatnih devet miliona medicinskih sestara i babica.

Medicinske sestre imaju ključnu ulogu u promociji zdravlja, prevenciji bolesti i pružanju primarne zdravstvene nege i zdravstvene nege u zajednici.

Medicinske sestre i babice su često prvi, a ponekada i jedini zdravstveni radnici koje ljudi vide, a kvalitet njihove procene nege i nege u procesu lečenja je od presudnog značaja.

Deo su lokalne zajednice deleći njenu kulturu, snage i ranjivosti i na taj način mogu da oblikuju i pruže efikasne intervencije za ispunjavanje potreba pacijenata, porodica i zajednica.

Ciljevi obeležavanja ovogodišnjeg Svetskog dana zdravlja su:

Da se skrene pažnja i uvaži rad i požrtvovanost medicinskih sestara i babica čija je uloga u pružanju zdravstvene zaštite neprocenjiva.

Da se naglasi značaj kontinuiranog usavršavanja medicinskih sestara i babica.

Da se pruži podrška ulaganjima u medicinske sestre i babice.

U narednom periodu, u toku ove godine koja je od strane SZO proglašena za godinu medicinskih sestara i babica i kasnije, neophodno je da se status i položaj medicinskih sestara uredi zakonskom regulativom:

Izradi zakon o sestrinstvu ili zdravstvenoj nezi, pravilnik koji definiše standarde i normative usluga koje pružaju medicinske sestre i babice, kao i da se revidiraju postojeći pravilnici, izrade protokoli i procedure za određene usluge koje pružaju medicinske sestre i babice, kao i standardi formalnog i neformalnog obrazovanja za medicinske sestre i babice.

Autor: ZZJZ Požarevac