Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“ i Narodni muzej „Veliko Gradište“ iz Velikog Gradišta nastavljaju sa radom od 23.04.2020. godine.

Poslodavci su dužni da zaposlenima obezbede primenu svih preventivnih mera od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih, a posebno onih koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 (držanje socijalne distance, dezinfekciu i upotrebu zaštitnih sredstava tj. maske i rukavice), kao i mere koje se se odnose na maksimalan broj lica koja mogu da borave u zatvorenom prostoru.

Ustanove su dužne da donesu poseban plan primene mera, koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Zaposleni su dužni da se pridržavaju uputstava odgovornog lica i da primenjuju propisane mere koje se odnose na upotrebu sredstava za ličnu higijenu.