Grad Požarevac je na Konkursu za pilotiranje usluge ličnog pratioca u 2020. godini odabrao Udruženje za negovanje zdravih stilova života „Veritas“ za realizaciju ovog projekta. Na realizaciji ove usluge od januara meseca do sada angažovano je 40 ličnih pratioca, a projektom su obezbeđena sredstva i za edukaciju novih ličnih pratioca. Edukaciju sprovodi Društvo za dečiju i cerebralnu paralizu „Ivanjica“.

Slaviša Stojković, član gradskog veća zadužen za socijalnu politiku i zdravstvo, rekao je ovom prilikom da je grad Požarevac već u septembru 2017. godine prepoznao korisnost ovakve usluge koja se, nakon analize efikasnosti, pokazala veoma korisnom jer dosta olakšava život roditeljima i ujedno unapređuje dnevne aktivnosti dece.

„U narednom periodu ispred grada obećavam da će sredstva za ovu namenu biti uvećavana jer su finansije grada Požarevca stabilne. Svake  godine povećavaćemo sredstva i ovu ćemo uslugu uvrstiti u budžet za 2021. godinu i sve naredne.“

Požarevac: početak obuke za lične pratioce deteta 36870

Jasmina Turudić, predsednica upravno odbora udruženja „Veritas“ kaže da je početak ove obuke istovremeno i ulaznica za 35 kandidata koji su danas slušali predavanja u bazu podataka ličnih pratioca.

„To će njima omogućiti da u narednom periodu, po ukazanoj potrebi budu i angažovani. “

Udruženje „Veritas“ krenulo je vrlo skromno, sa tek 11 ličnih pratilaca. Danas, 2020., potrebu za ovom uslugom ima 40 dece na teritoriji grada pa tako „Veritas“ ima i 40 izvršioca. Vodi se računa i o drugoj deci kojoj je ova usluga potrebna, a do potrebe se dolazi tako što se ona utvrđuje na interesornoj komisiji i kao mera obavezuje Udruženje da se određena deca uvrste u ovu uslugu.

„Iz tog razloga udruženje pravi listu čekanja, tako da danas na njoj imamo desetoro dece što znači da bi ovu godinu trebali da završimo sa bar 50 pratilaca, odnosno dece.

Samim tim dolazimo do toga da je sama svrha ove usluge, u stvari, njena dostupnost.“, kaže Jasmina Turudić.

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments