Sednica će se održati u skupštinskoj sali Gradske opštine Kostolac sa početkom u 10,00 časova.

Po usvajanju zapisnika sa 6. redovne sednice Skupštine Gradske opštine Kostolac od 27.12.2018. godine, predlažem sledeći

DNEVNI RED

1. Razmatranje i donošenje akata iz oblasti izbora, postavljenja, imenovanja, razrešenja i prestanka mandata:

a) Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, članova/članica, sekretara i njihovih zamenika/zamenica Izborne komisije Gradske opštine Kostolac u Kostolcu;

b) Rešenje o razrešenju i imenovanju zamenika predsednika/ zamenice predsednice i jednog člana/članice Komisije za imenovanja i razrešenja;

v) Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika/predsednice, zamenika predsednika/zamenice predsednika i dva člana/članice Komisije za dodelu povelja i nagrada;

g) Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika/predsednice i dva člana/članice Komisije za predstavke i predloge;

d) Rešenje o razrešenju i imenovanju zamenika predsednika/zamenice predsednika i člana/članice Komisije za stambena pitanja, komunalne poslove i zaštitu životne sredine;

đ) Rešenje o razrešenju i imenovanju članica Saveta za ravnopravnost polova;

e) Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana/članice Komisije za propise;

ž) Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika/predsednice i člana/članice Komisije za privredu i finansije.