Predstavnik Centra za socijalni rad Požarevac, Kancelarije u Kostolcu, kao član Mobilnog tima za inkluziju Roma, učestvovao je u anketiranju građana koji stanuju u Hotelu u Kostolcu.

Cilj ankete je da ustanove socijalne, stambene, infrastrukturne potrebe građana koji žive u Hotelu u Kostolcu.

Na osnovu rezultata anketiranih građana vršiće se podela socijalnih stanova, čija je izgradnja u planu u narednom periodu, a sve finansirano od strane Roma Housing-a.

Centar za socijalni rad Požarevac se zahvaljuje kolegama u Kostolcu i na ovim vanrednim naporima da se pomogne gradjanima!!!

Autor i foto: Centar za socijalni rad Požarevac