JP „Srbijašume“ apeluje na građane da prilikom boravka u prirodi budu savesni i oprezni jer postoji povećan rizik od pojave šumskih požara.

S obzirom na izrazito dug sušni period, kao i veoma visoke temperature vazduha za ovo doba godine, rizik od pojave šumskih požara je visok i ekstreman u celoj zemlji prema prognozi indeksa opasnosti od pojave šumskih požara RHMZ Srbije (http://www.meteoalarm.rs/latin/fwi_p.php).

Prema podacima satelitskog praćenja NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System) na teritoriji Srbije je samo tokom jednog dana (24.10.2019. godine) zabeleženo 394 požara na otvorenom. Trenutno stanje i broj požara u našoj zemlji možete videti na sledećem linku: (https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#z:6;c:21.6,42.6;d:2019-10-23..2019-10-24;l:topo,firms_viirs,firms_modis_a,firms_modis_t).

Molimo građane da savesno i odgovorno postupaju:

– da ne lože vatru blizu šume i u šumi,

– da ne pale korov, biljni i drugi materijal na poljoprivrednim parcelama, voćnjacima i površinama blizu šume,

– da ne bacaju opuške i lako zapaljive materijale na mestima gde se može izazvati požar,

– ne ostavljaju za sobom neugašenu vatru nakon izleta u prirodi.

Takođe, podsećamo građane da je spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru, spaljivanje biljnih ostataka, kao i loženje otvorene vatre u šumi i na udaljenosti 200 m od ruba šume (izuzev na određenim i za to vidno obeleženim mestima), zabranjeno i kažnjivo.

U slučaju pojave požara, građani se mole da obaveste najbližu šumsku upravu ili direkciju JP „Srbijašume“ na telefon: 011 711 50 27, kao i vatrogasnu službu na telefon: 193.