Centar za socijalni rad iz Požarevca i Centar za socijalno preventivne aktivnosti -GRIG iz Beograda, organizovali su okrugli sto povodom nacrta predloga Protokola o saradnji u vezi primene vaspitnih naloga, instituta tzv.diverzionih mera predviđenih aktuelnim Zakonom.

Ove aktivnosti je podržao UNICEF time što je Grad Požarevac prepoznao kao primer dobre prakse u smislu brige i razvijenih usluga za ciljnu grupu mladih sa problemima u ponašanju.

Centar za socijalni rad Požarevac: Okrugli sto "Mreža podrške za decu i mlade" 12185

Usvajanjem ovakvog protokola i definisanjem procedura postupanja, operacionalizovale bi se procedure kojima bi maloletnici u sukobu sa zakonom i u riziku od strane tužilaštva upućivali na društveno koristan rad, obavezno pohađanje škole, tretman zloupotrebe droga i alkohola, poravnanje sa oštećenim i individualno i grupno savetovanje.

Potpisavenje Protokola i prve vaspitne naloge očekujemo do kraja godine, a svim učesnicima ( Višem tužilaštvu, Višem sudu, lokalnoj samoupravi, zdravstvenim ustanovama, obrazovnim ustanovama, CK, organizacijama za osobe sa invaliditetom itd) zahvaljujemo na aktivnom učešću i doprinosu implementaciji mera koje jedine mogu pomoći rehabilitaciji i reintegraciji maloletnika i široj korisnosti po žrtve i zajednicu.

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments