Srpska pravoslavna crkva danas obeležava praznik Cveti. Ovaj praznik se smatra za jedan od najradosnijih praznika.

Prema predanju, Hristos je ušao u Jerusalim na magarcu i o tome svedoče sva četiri Jevanđelja. Takođe, ovaj događaj se pominje i u Zharaijinom proročanstvu:

„Raduj se mnogo, kćeri sionska, podvikuj kćeri jerusalimska;

evo, Car tvoj ide k tebi, pravedan je i spasava,

krotak i jaše na magarcu, i na magaretu, mladetu magaričinom“ – Zah 9:9

Ovaj događaj se odigrao tačno nedelju dana pred Hristovo uskrsnuće. On je dočekan od strane naroda kao istinski car, put mu je posut palminim listovima, cvećem, pevali su i slavili ga. Naime, magarac je simbol mira, a konj simbol rata. Isus je došao kao princ mira, a ne kao kralj rata, onako kako su to na konju radili osvajači.