Dan Visoke tehničke škole strukovnih studija 13.10.2018 u Požarevcu

Kultura

Obeležavanje dana Visoke tehničke škole strukovnih studija u Požarevcu održaće se  u subotu 13.10.2018. godine.

U 10:30 časova biće prijem gostiju a u 11:00 časova počeće program proslave.

Direktot VTŠ Požarevac dr Vladan Đulaković
Foto: Foto: P.Jovanović

Uslediće pozdravna reč direktora škole dr Vladana Đulakovića i dodela diploma studentima koji su završili školovanje u ovoj prosvetnoj ustanovi. Dodeliće se i nagrade najboljim studentima.

Foto: P.Jovanović

Dodeliće se  jubilarnih nagrada zaposlenima uz prigodan koktel koji će uslediti na kraju.

Osnovni zadatak VTŠ u Požarevcu, kao obrazovne ustanove, je obrazovanje u oblasti mašinstva, elektrotehnike, agronomije, prehrambene tehnologije i zaštite životne sredine kompatibilno sa trendovima obrazovanja u Evropi i svetu, uz maksimalno i stalno inoviranje nastavnih sadržaja i primenu savremenih metoda i tehnika edukacije, počev od osnovnog strukovnog do specijalističkog, permanentnog i drugih oblika obrazovanja, prema zahtevima poslovnih partnera i vlasnika.

Foto: P.Jovanović

Ciljevi VTŠ u Požarevcu i delova organizacione strukture, uz pomoć misije, su konzistentni sa misijom VTŠ u Požarevcu i na taj način omogućavaju objedinjavanje ukupnog potencijala VTŠ u Požarevcu na ostvarivanju projektovanih efekata.

Ciljevi VTŠ u Požarevcu određuju težnje, željena stanja VTŠ u Požarevcu na osnovu kojih se racionalnim merama – politikama obezbeđuje stvaranje misije VTŠ u Požarevcu.

Ciljevi pretpostavljaju primarnu plansku odluku u postupku razvoja VTŠ u Požarevcu. Kvalitetno određeni ciljevi služe upravljačkoj strukturi VTŠ u Požarevcu.

Foto: P.Jovanović

Trogodišnje osnovne studije na VTŠ u Požarevcu usklađene su sa Bolonjskom deklaraciom, kao i sa Evropskim procesima visokog obrazovanja, što podrazumeva. efikasnije studiranje, smanjenu dužinu studiranja na tri godine, mogućnost studiranja na više visokoškolskih ustanova. Prvenstveno se vodi računa o stalnom unapređenju, usavršavanju i modernizaciji nastave, akcentuje praktična nastava, kao i osposobljavanje studenata u primeni novih tehnologija i saznanja.

Prilikom upisa studenti VTŠ mogu , izabrati jedan od šest smerova, sa mogućnošću promene smera u toku studija. Manji je broj predmeta po semestrima, i većinom su izborni. Postoji mogućnost izbora predmeta i sa drugih smerova. Ovakvim načinom studiranja postiže se prilagođenost studija potrebama privrede za određene profesije, bolja saradnju i komunikacije sa nastavnicima.

Foto: P.Jovanović

Evropski sistem prenosa bodova ESPB (European Credit Transfer System – ECTS), daje mogućnost studentima da upišu studije na jednoj visokoškolskoj ustanivi, nastave na drugoj, a završe na nekoj sasvim trećoj. Opterećenje studenata u obavljanju celokupnih aktivnosti predviđenih u jednoj školskoj godini iznosi ukupno 60 ESPB bodova, koje dobija prilikom polaganja ispita. Student završava studija sa prikupljenih 180 bodova.

Foto: P.Jovanović