Direktori pet obrazovnih ustanova koji su nakon obuka stekli pravo da polažu ispit za licence polagaće pred komisijom u ponedeljak, 19. novembra 2018. godine.

Licenciranja predstavlja jedan od  mehanizama za osiguranje kvaliteta i selekciju izbora direktora, a uslov za polaganje ispita za licencu do sada su stekla 362 direktora škola i predškolskih ustanova, što je oko 20 odsto ukupnog broja direktora.

Na ispitu se, u prvom delu, ocenjuje kvalitet istraživačkog rada u kome kandidat prikazuje rezultate primenjenog istraživanja i preporuka za unapređivanje obrazovno-vaspitne prakse.

U drugom delu komisija, procenjuje stepen ostvarenosti standarda kompetencija za direktora, a u trećem kandidat predstavlja i obrazlaže portfolio direktora, koji sadrži dokaze o ostvarenosti standarda.

Jedan od uslov za obavljanje dužnosti direktora je obuka i položen ispit za direktora ustanove.  Sa položenim ispitom za direktora stiče se dozvola za rad direktora (licenca).  Ispit za direktora polaže su u roku od dve godine od stupanja na dužnost (stupanja na snagu ZOSOV-a).

Očekuje se da do kraja 2021. godine svi imenovani direktori ustanova steknu licencu za direktora.

Obaveza licenciranja direktora uvedena je sistemskim zakonom 2003. godine, ali do sada nije realizovana.  Standardi kompetencija direktora doneti su 2013. godine, ali su do uređivanja licenciranja bili „mrtvo slovo na papiru“.

Ove godine usvojen je Pravilnik o programu obuke i polaganju ispita za licencu za direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja.

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments