Info služba Dveri u Požarevcu saopštava  da je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavilo „polazne osnove” za izradu nacrta Zakona o istopolnim zajednicama, „iako o tome nikada nisu pitani građani na referendumu niti je vladajuća SNS u svom predizbornom programu imala ovaj zakon“.

– Ovo je prvi korak ka legalizovanju homoseksualnih brakova, koji u drugom koraku vodi ka usvajanju dece od strane istih homoseksualnih partnera.

Dok, sa jedne strane, uvode Ministarstvo za porodicu na velika vrata – na drugoj strani na mala vrata nameću antiporodični zakon o istopolnim zajednicama, koji se sada donosi po ubrzanoj proceduri.

Ovaj zakon znači da treba da prihvatimo novi sistem vrednosti koji nije imanentan srpskom tradicionalnom društvu koje počiva na prirodnoj porodici kao bračnoj zajednici između muškarca i žene.

Cilj ovog zakona je da se smanji značaj tradicionalnih porodičnih vrednosti, da se promeni ustavna definicija braka i porodice, da se pošalje poruka kako porodica nije bitna, da brak nije bitan, iz čega proizilazi da rađanje dece nije bitno, da je to zastarelo, a da je moderno nešto sasvim drugo što predstavlja ideologija homoseksualizma.

Dakle, ovde nije u pitanju zaštita bilo čijih ugroženih prava već promocija političke ideologije homoseksualizma našoj deci.

Srpski Pokret Dveri naglašava  da se od građana Srbije traži „da prihvate sistem vrednosti koji je u svemu suprotan našoj pravoslavnoj veri, učenjima svih tradicionalnih verskih zajednica u Srbiji, javnom moralu i porodičnim vrednostima“.

– Da se ovde radi o homoseksualnim brakovima jasno se vidi iz onoga što piše u predlogu ovog zakona: „Istopolna zajednica je zajednica porodičnog života dva punoletna lica istog pola koja je registrovana pred nadležnim organom javne vlasti u skladu sa odredbama ovog zakona”.

Sve odredbe u ovom predlogu zakona bukvalno su kopirane iz Porodičnog zakona, što govori o težnji zakonopisca da istopolne brakove izjednači sa tradicionalnom porodicom, u svakom smislu.

Ovaj zakon predstavlja probni balon za nešto što sledi iza toga, a to je zahtev za legalizacijom usvajanja dece od strane istopolnih partnera, što direktno ugrožava pravo deteta na rast i razvoj u prirodnoj porodici.

Usvajanjem ovog zakona se uništava osnovna moralna vrednost porodice i društva.

Ne ulazimo ni u čiju privatnost i spremni smo da zaštitimo svakoga ko trpi bilo kakvu diskriminaciju, ali ne želimo nametanje antihrićanskih i antiporodičnih vrednosti našem društvu.

Uostalom, zašto zakonodavci ne konsultuju građane na referendumu po pitanju usvajanja jednog ovakvog zakona?

Neka građani odluče da li su za ili protiv predloženog zakona, što bi bilo jedino ispravno demokratsko rešenje.

Info služba, GrO  Dveri Požarevac.