“EU za kulturno nasleđe i turizam” je #EUzaTebe projekat usmeren na razvoj turizma kao značajnog privrednog potencijala za ekonomski razvoj istočne Srbije i Donjeg Podunavlja. Finansiraju ga Evropska unija sa 15 miliona evra i nemačko savezno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) sa 1,6 miliona evra, a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

U fokusu projekta nalazi se osam opština i gradova u istočnoj Srbiji i Donjem Podunavlju: Smederevo, Požarevac, Kladovo, Negotin, Zaječar, Veliko Gradište, Golubac i Majdanpek.

Izbijanjem Covid pandemije turistički sektor je stavljen pred ogromne izazove. Kako obezbediti potpunu uslugu poštujući sve mere prevencije širenja virusa? Zbog prirode posla, gde je cirkulacija ljudi neminovna, turizam je postao grana privrede koja mora najviše da se menja. Stoga je HORES uveo „Čisto i sigurno“ mere koje će standardizovati higijenske uslove turističkih objekata. Ovu akciju je EU prepoznala kao veoma bitnu za oporavak turizma u Srbiji, te je opredelila sredstva od 662.000 EUR za dezinfekcionu opremu i materijal koji će biti raspodeljeni turističkom sektoru širom zemlje. Kroz projekat „#EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam“ se realizuje ova donacija dodelom opreme i materijala kao što su razna dezinfekciona sredstva, maske, rukavice, dezo-barijere, ali i aparata poput digitalnih toplomera i UV lampi turističkim objektima širom zemlje. Korisnici ove mere su hoteli, restorani, turistički objekti kulturnih spomenika, turističke agencije i privatni smeštaji.

Pored donacije koju je dobila u opremi TO Grada Požarevca izvršila je i distribuciju veoma vredne opreme, uređaja i sredstava dezinfekciju za Narodni muzej Smederevo, Ergelu Ljubičevo, Galeriju Milene Pavlović-Barili, Narodni muzej Požarevac i Arheološki park Viminacijum.