U okviru potreba u javnom prevozu putnika i stvari u gradu Požarevcu za period 2018-2023. godine, ovim programom se utvrđuje potreban broj taksi vozila čijim radom se zadovoljavaju potrebe za auto-taksi prevozom u Požarevcu. Ovaj program se donosi na osnovu “Studije karakteristika prevoznih zahteva“ izrađenoj od strane Fakulteta tehničkih nauka Novi Sad br 01-404-1121/17.

U okviru planiranih potreba grada za taksi prevozom iz tačke 1. ovog Programa, utvrđuje se da za period 2018 – 2023. godine, za zadovoljenje potreba za taksi prevozom u gradu Požarevcu potreban broj 150 taksi vozila.

Pravna lica i preduzetnici koji na dan donošenja ovog programa obavljaju delatnost auto-taksi prevoz i ispunjavaju uslove u skladu sa zakonom nastaviće sa obavljanjem delatnosti.

 

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
1 Comment
Newest
Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Aleksandar
23/07/2020 05:22

Koliko trenutno ima taksi vozila?