Projekat izgradnje novog rudarskog sistema koji će omogućiti povećanje proizvodnje uglja na „Drmnu“ sa devet na 12 miliona tona godišnje, uključuje četiri paketa – rotorni bager, transportere, odlagač i trafostanicu „Rudnik 5“

Druga faza kineskog kreditnog aranžmana, koja se realizuje u kostolačkom ogranku EPS-a, obuhvata dva velika projekta. Prvi je izgradnja novog bloka B3, snage 350 megavata u krugu termoelektrane „Kostolac B“, a drugi izgradnja Šestog BTO sistema, čijim radom će se proširiti godišnji proizvodni kapaciteti Površinskog kopa „Drmno“ sa dosadašnjih devet na 12 miliona tona uglja.

Potpisanim ugovorom za proširenje kopa predviđena su sredstva u iznosu od 97 miliona dolara. Ovaj projekat na kopu većim delom se finansira iz kineskog kredita, a delom iz sredstava EPS-a, koji se odnosi na pogonske stanice, odnosno na transportere. − Isporučilac opreme i ugovorna strana prema EPS-u je kineska kompanija CMEK, koja je u posao uključila svoje podizvođače.

Gradi se Šesti BTO sistem: Montirane sve mašine 15142
Foto:„Energija Kostolac“

Projekat izgradnje novog rudarskog sistema uključuje četiri paketa – rotorni bager, transportere odlagač i trafostanicu „Rudnik 5“ − rekao nam je na početku Danko Beatović, projektni inženjer na Šestom BTO sistemu. On dodaje da su završene mašinska i elektromontaža bagera na montažnom placu kopa „Drmno“.

Četiri pogonske stanice iz drugog paketa su takođe montirane i otklanjaju se uočeni nedostaci. Završeni su i mašinska i elektro montaža odlagača, u sklopu trećeg paketa. Na sva tri paketa sada se otklanjaju sitni nedostaci, koji su uočeni i privode se kraju funkcionalne probe.

Gradi se Šesti BTO sistem: Montirane sve mašine 15142
Foto:„Energija Kostolac“

− Od sva četiri paketa, jedino nisu počeli radovi na izgradnji trafostanice. Ipak, već su prevaziđeni problemi u vezi sa eksproprijacijom zemljišta na lokaciji izgradnje i očekuje se da će se toku februara stvoriti uslovi za početak realizacije to dela projekta. Formirana je komisija za interni tehnički prijem opreme za prva tri paketa. Zadatak ove komisije jeste da odobri transport opreme sa montažnog placa − naveo je Beatović. Transport opreme – bagera, odlagača i četiri pogonske stanice, koje su montirane na montažnom placu PK „Drmno“, očekuje se u toku marta.

Urađene su transportne rute za transport četiri pogonske stanice i odlagača, kao i najveći deo transportne rute u dužini od devet kilometara do mesta rada bagera. − Na transportnom putu za bager imamo jedno kritično mesto – silaznu rampu, gde su u toku intenzivni zemljani radovi. Očekujemo da će taj deo puta biti gotov do polovine marta, kada bi bager mogao da se spusti i da početkom aprila krene u transport ka radnoj etaži, prema mestu rada na Šestom BTO sistemu.

Gradi se Šesti BTO sistem: Montirane sve mašine 15142
Foto:„Energija Kostolac“

U jednoj varijanti, u zavisnosti od drugih faktora, postoji mogućnost da novi bager „SCHrS 1400“ počne svoj probni rad na sadašnjem Petom sistemu. Prema sadašnjem planu, bager sa Petog sistema trebalo bi da ide u duži investicioni remont, koji je planirano da traje od dva i po do tri meseca.

Ta varijanta još nije potvrđena i sve će biti poznato u narednih mesec dana. Transportu opreme, koji je planiran za sredinu marta i početak aprila, prethodi kompletiranje tračnih transportera duž sistema – naglašava Beatović.Prema ugovoru, CMEK ima obavezu da izradi četiri pogonske stanice i pet kilometara transportera, od čega je do sada na terenu realizovano 50 odsto posla. „Elektroprivreda Srbije“ je sa „Gošom Fom“ ugovorila kupovinu ostale opreme za kompletan Šesti BTO sistem – četiri pogonske stanice i sedam kilometara transportera. – EPS ovaj deo ugovora finansira iz sopstvenih sredstava i kompletna oprema je isporučena. Trafostanica „Rudnik 5“ je veoma bitna za kretanje sistema, jer ne postoje kapaciteti u napajanju postojećim izvorima trafostanica na kopu „Drmno“. Nakon završetka njene izgradnje, koji se planira u toku avgusta, ceo Šesti sistem trebalo bi da krene u probni rad – ističe Danko Beatović.

Gradi se Šesti BTO sistem: Montirane sve mašine 15142

U upravnoj zgradi kopa „Drmno“ u toku je i opremanje novog dispečerskog centra za upravljanje i nadzor na Šestom BTO sistemu. Realizacija ugovora sa CMEK kao isporučiocem, počela je 4. januara 2016. godine sa rokom završetka od 47 meseci. Krajnji rok za završetak ovog ugovora sa kineskom kompanijom je 4. decembar 2019. godine. Na osnovu dosadašnje realizacije poslova, realno je da se sve završi u okviru ugovorenog termina. Plan je da Šesti BTO sistem počne sa radom pre bloka B3, i imaće dovoljno vremena da se otkriju neophodne količine uglja za snabdevanje novog bloka. Blok B3 trošiće oko tri miliona tona uglja godišnje.

Proizvodnja uglјa i otkrivke na PK „Drmno“

Prema planu uprkos lošem vremenu

Na kopu „Drmno“ tokom januara, uprkos teškim uslovima rada zbog velikih snežnih padavina i udara vetra, proizvodnja se odvijala nesmetano. Tako je u prvom mesecu 2019. godine proizvedeno 863.138 tona uglјa, što je u skladu s planom, a proizvedeno je i 2,5 miliona kubnih metara otkrivke. Stabilizacijom vremenskih prilika ovi rezultati biće i bolјi.

Isporuka uglјa termoelektranama bila je prema zahtevima energetičara, pa je deo proizvedenog uglјa deponovan u rezerve, koje su trenutno u projektovanim kapacitetima. Ugalј je isporučivan i za termoelektranu „Morava“ u Svilajncu.

Raspisan je i oglas za prodaju 100.000 tona komadnog uglja za penzionerske i invalidske organizacije, a takođe je u toku prijavljivanje zaposlenih EPS-a za kupovinu ogrevnog uglja. Količine za zaposlene su limitirane na 50.000 tona.

Autor: EPS Energija/ P. Životić /N.A

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments