Gradska opština Kostolac obaveštava građane i udruženja da je otvoren javni konkurs za podnošenje predloga godišnjih programa za 2021. godinu radi dodele sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta na teritoriji Gradske opštine Kostolac i za podnošenje predloga za korišćenje sportskih objekata koji su povereni na upravljanje Ustanovi Centar za kulturu „Kostolac“, čiji je osnivač Gradska opština Kostolac za 2021. godinu.

Odlukom o budžetu Gradske opštine Kostolac za 2021. godinu za razvoj sporta i omladine, podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima, usluge rekreacije i sporta opredeljeno je 25 000 000 dinara.

Sredstva se izdvajaju kao dotacije nevladinim organizacijama za finansiranje redovnih godišnjih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji Gradske opštine Kostolac i utvrđivanje rasporeda korišćenja sportskih objekata koji su povereni na upravljanje Ustanovi Centar za kulturu „Kostolac“, čiji je osnivač Gradska opština Kostolac.

Obrasci predloga programa, odnosno aplikacionog formulara,  i to: obrazac  Predlog godišnjih programa organizacija u oblasti sporta su objavljeni na sajtu Gradske opštine Kostolac zvaničnoj internet prezentaciji Gradske opštine Kostolac (www.kostolac.rs), u sekciji KONKURSI, a mogu se preuzeti i u pisarnici Uprave Gradske opštine Kostolac, Bože Dimitrijevića br. 13, Kostolac.

Izvor: Gradska opština Kostolac

Foto: P.Jovanović

0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments