Kancelarija za IT i eUpravu je od 1. jula omogućila pristup informacionom sistemu eUpis svakom od 31 fakulteta Univerziteta u Beogradu, te će više od 12.000 brucoša prilikom upisa ove godine, po prvi put biti oslobođeni obaveze donošenja izvoda iz matične knjige rođenih.

Pored toga što je prilikom upisa u prvi razred osnovne škole ove godine oslobodio roditelje donošenja izvoda iz matične knjige i potvrde o prebivališta (ukupno oko 120.000 papirnih dokumenata i isto toliko sati čekanja na nekom od šaltera javne uprave), informacioni sistem eUpis od danas obezbeđuje i informatizaciju poslova u svakoj od 1229 osnovnih škola, te će zahvaljujući njemu zaposleni u školama izvršiti elektronsko raspoređivanje upisanih prvaka u oko 4.000 odeljenja.

Autor:Kancelarija za IT i eUpravu