Do sredine godine biće u funkciji nova LC VI linija bunara za dubinsko predodvodnjavanje

Realizacija infrastrukturnih projekata ispred fronta rudarskih radova u zoni Hrastovače svrstava se u grupu prioritetnih poslova u Ogranku „TE-KO Kostolac“. Njihovom realizacijom obezbeđuju se preduslovi za nesmetano napredovanje rudarskih radova i ostvarivanje proizvodnih planova kopa „Drmno“ u narednim godinama.

Infrastrukturni projekti ispred fronta rudarskih radova - Mnogo posla u Hrastovači 20519
Foto: EPS Energija Kostolac Linija bunara u zoni Hrastovače

U izgradnji su putevi, novi bunari za dubinsko predodvodnjavanje, neophodni primarni i gravitacioni cevovodi, krči se šuma,

Infrastrukturni projekti ispred fronta rudarskih radova - Mnogo posla u Hrastovači 20519
Seča rastinja Foto: EPS Energija Kostolac

uklanjaju prirodne prepreke i čisti teren kako bi se omogućilo bagerima da nesmetano rade.

Infrastrukturni projekti ispred fronta rudarskih radova - Mnogo posla u Hrastovači 20519
Odvodnjavanje prioritet Foto: EPS Energija Kostolac

– Prošle godine završeni su radovi na izgradnji LC XV linije bunara sa pratećom opremom.

U sklopu ove linije radi 48 bunara za dubinsko odvodnjavanje Ukupan kapacitet LC XV linije iznosi oko 440 litara vode u sekundi. Krajem prošle godine započeli smo realizaciju projekta izgradnje LC XVI linije bunara –

rekao je Mladen Vojnić, šef Službe za geološki i hidrogeološki nadzor.

Infrastrukturni projekti ispred fronta rudarskih radova - Mnogo posla u Hrastovači 20519
Završno bušenje bunara Foto: EPS Energija Kostolac

On dodaje da je izbušen 61 bunar, koliko je i predviđeno da radi u sklopu ove linije. U toku su radovi na njihovom opremanju i izradi odvodnog cevovoda kojim će se iscrpljena voda sa ove linije odvoditi van kontura ležišta kopa.

– Kompletni radovi biće završeni tokom leta. Uporedo sa ovim poslovima, u izgradnji je zapadni gravitacioni cevovod kojim će se sve vode sa površinskog i dubinskog odvodnjavanja izbacivati van kontura kopa u predviđene novoizgrađene objekte koji se nalaze nedaleko od severozapadne granice ležišta.

Prečnik cevi je 1.200 milimetara, a njegov kapacitet je 1.000 litara u sekundi. Završeno je postavljanje cevovoda u istočnom delu Hrastovače, koji će prikupljati ispumpane vode iz starijih linija bunara kao što su: LC XII, LC XIII, LC XIV i LC XIV-prim. Ovaj cevovod biće priključen na zapadni gravitacioni cevovod, kojim će se voda odvoditi novim kanalom prema pumpnoj stanici Zavojska a od nje u Dunav.

Završetkom ovog posla obezbeđuju se uslovi za pregrađivanje kličevačkog Dunavca i njegovo sukcesivno isušivanje – kaže Vojnić.

U rudarskom sektoru Ogranka „TE-KO Kostolac” čine maksimalne napore da se u predstojećem periodu blagovremeno završe svi planirani poslovi, jer je vreme veoma važan faktor za stvaranje preduslova za ulazak otkopne rudarske mehanizacije u ovu zonu ugljenog ležišta.

Infrastrukturni projekti ispred fronta rudarskih radova - Mnogo posla u Hrastovači 20519
Foto: P.Jovanović

Pored istražnih radova koji se sprovode u cilju prikupljanja podataka za izradu projektne dokumentacije za izradu vodonepropusnog ekrana, prema rečima Vojnića, aktuelni su i poslovi na istražnom bušenju u cilju dobijanja podloga za izradu projektne dokumentacije za još dve linije bunara koje će se graditi u ovoj zoni i to: LC XVII i LC XVIII. Od 54, do sada je urađeno 13 istražnih bušotina. Započeti poslovi treba da se završe tokom ove godine.

Svi radovi povereni su zaposlenima Privrednog društva „Georad” iz Drmna.

Infrastrukturni projekti ispred fronta rudarskih radova - Mnogo posla u Hrastovači 20519
Foto: P.Jovanović

Urađeno više od 10 kilometara puteva

U prošloj i ovoj godini urađeno je više od 10 kilometara makadamskih puteva, kako bi specijalizovanim mašinama moglo da se dođe do radilišta. Ugovorena je i izrada nešto više od 1.300 metara makadamskog puta oko kontura kopa u zoni Hrastovače od istočne prema severoistočnoj granici ležišta.Ispred fronta rudarskih radova je teren pod šumom na površini od 181 hektara koji treba očistiti. U prošloj godini raskrčen je prostor na površini od 42 hektara. Radovi su nastavljeni i u ovoj godini. U toku su aktivnosti na krčenju terena koji zahvata površinu od 32,4 hektara. Radovi treba da se završe do sredine godine.

Autor: EPS Energija/S. Srećković

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments