„Retrospektivna izložba u Galeriji Centra za kulturu Požarevac, koju Radovan Trnavac priređuje kroz sažetu selekciju radova, omogućava sveobuhvatan uvid u različite faze stvaralaštva. Od najranijih radova, nastalih tokom studentskih dana, 70-ih godina prošlog veka, preko onih nastalih u Americi, na kojima kulminira poetika nedrealizma, sve do najrecentnijih, na kojima se, možda ponajviše, iščitava uticaj srednjovekovnog i renesansnog slikarstva, jasno se prepoznaje osobena poetika, ali i umešnost i zrelost umetnika”, navodi se u katalogu izložbe.

Svečano otvaranje biće upriličeno u ponedeljak, 14. oktobra u 12 sati, u Galeriji Centra za kulturu Požarevac.