Opština Veliko Gradište je pristupila izradi Plana razvoja opštine Veliko Gradište za period 2021-2031. Sve organizacije civilnog društva sa teritorije opštine Veliko Gradište koje su zainteresovane za učešće u izradi ovog plana mogu da svoje interesovanje iskažu do 19.marta u 15,00 časova.

Interesovanje se iskazuje popunjavanjem prijave i dostavljenjem na imejl milavesna06@yahoo.com . Nakon isteka roka za prijavu, Koordinacioni tim će na predlog rukovodilaca radnih grupa izabrati organizacije civilnog društva za učešće u izradi Plana, na osnovu dostavljenih prijava.