Od 14 februara 2018 kada je konstituisana Skupština GO Kostolac i nakon mog ekspoze i plana i programa rada , nakon 365 dana rada na mestu Predsednika Gradske opštine Kostolac , kratko ću da podnesem izveštaj o radu Gradske opštine u predhodnom periodu, kao i strategiju razvoja naše opštine u narednom periodu od 3 godine.

Na teritoriji Gradske opštine Kostolac, tokom 2018. godine, radilo se na izgradnji nove i održavanju postojeće infrastrukture sa posebnim akcentom na :

Izveštaj o radu Predsednika GO Kostolac za 2018 godinu 15648
Foto: Gradska opština Kostolac
komunalne ,toplifikacione i putne infrastrukture
uređenju javnih površina
rešavanju pitanja zaštite i očuvanja životne sredine,

Osim kapitalnih investicija, posebno značajno za dalji napredak Kostolačke Gradske opštine je tri decenije iščekivani prenos vlasništva nad sportskim objektima od strane EPS, što omogućuje da se ulaže u razvoj tih objekata i lokacija.

Izveštaj o radu Predsednika GO Kostolac za 2018 godinu 15648
Foto: Gradska opština Kostolac

Kao predsednik Gradske opštine Kostolac ukazujem na to da je za realizaciju plana razvoja Gradske opštine Kostolac najvažnija dobra saradnja sa Lokalnom samoupravom grada Požarevca, koja je tokom 2018. Godine bila odlična i izdvojila velika sredstva iz budžeta za finansiranje naše opštine .

OD KAPITALNIH ULAGANjA POSEBNO BIH IZDVOJIO

Ulaganje u putnu infrastrukturu gde je Lokalna samouprava grada Požarevca uložila 43 miliona dinara , urađeno 5 km asvalta i 1500 m popločavanja trotoara.

Izveštaj o radu Predsednika GO Kostolac za 2018 godinu 15648
Foto: Gradska opština Kostolac

Popločavanje trotoara u ulici Bože Dimitrijevića, sa leve starne ulice, Rehabilitacija desna strane trotoara u Karađorđevoj ulici u dužini od 1000 m, Asfaltiranje ulice Desanka Maksimović na Kanalu,

Izveštaj o radu Predsednika GO Kostolac za 2018 godinu 15648
Foto: Gradska opština Kostolac

Afaltiranje ulica 15. Oktobar i Partizanska u Klenovniku, zatim, Ulice M. Obilića u Ostrovu, Ulice Radisava Božića i Moše Pijade u Petki. Završena je sanacija terena usled pojave klizišta potpornog zida na Kanalu.

Izveštaj o radu Predsednika GO Kostolac za 2018 godinu 15648
Foto: Gradska opština Kostolac

Od realizovanih projekata GO Kostolac izdvajamo i izgradnju

Fekalne kanalizacije u Prvomajskoj ulici u Kostolcu u dužini od 275 metara sa mogućim priključima od 50 domaćinstva
Kapitalno uređenje zgrade Gradske opštine.( gde smo sredili sve kancelarije ,postavili led rasvetu i postavili nov laminat )
U Petki su završeni radovi na balansiranju i finalnom merenju hidrauličnog sistema daljinskog grejanja jer je bilo problema sa grejanjem ove grejne sezone.
Izveštaj o radu Predsednika GO Kostolac za 2018 godinu 15648
Foto: Gradska opština Kostolac

Od završenih projekata u 2018 godini izdojio bih :

Završen je projekta širenja  toplifikacione mreže na lokaciji kruga gradske pijace u Kostolcu
Završen je projekat širenja toplifikacione mreže u Kobalovoj ulici u Selu Kostolc,
Završen je projekat širenja toplifikacione mreže u kostolačkoj Bazenskoj ulici.

U narednom periodu očekujemo dobijanje lokaciske i građevinske dozvole i sam početak ovih radova .

Na kraju 2018 godini imali smo i

PRENOS IMOVINE

    Posle trideset godina, svi sportski objekti na teritoriji Gradske opštine Kostolac, hala, plaža i stadion, dati su na upravljanje lokalnoj samoupravi grada Požaarevca  od strane Elektroprivrede Srbije.  
Izveštaj o radu Predsednika GO Kostolac za 2018 godinu 15648
Foto: Gradska opština Kostolac
 • Grad Požarevac je dobio pravo korišćenja a Sportski centar Kostolac upravlja tim objektima gde spadaju Sportska hala od 1.867 kvadrata,
  Dom omladine sa muzičkom školom,
  Zgrada stadiona sa pratećim objektima, 2 stadiona površine 4 hektara i 86 ari,
  Plaža sa hangarom i pratećim objektima, površine 3 hektara i 46 ari.

Na nama je da krenemo sa održavanjem, uređenjem i kompletnom organizacijom rada u njima. Odmah po preuzimanju, popisali smo sve objekte, brojila, vodomere i utvrdili u kakvom su stanju objekti. Direktorka Sportsko –kulturnog centra „Kostolac“ Jelena Šamanc i rukovodilac finansijske službe Gradske opštine Kostolac Zdenka Radosavljević, uradile su finansijski presek održavanja svih ovih objekata na godišnjem nivou. Tu spadaju redovno plaćanje struje, vode, grejanja, potom, tekuće popravke i obaveze prema angažovanim radnicima za plažu, halu i stadion,

UREĐENjE JAVNIH POVRŠINA

Izveštaj o radu Predsednika GO Kostolac za 2018 godinu 15648
Foto: Gradska opština Kostolac
Od početka godine radilo se na sređivanju i održavanju javnih površina, sa akcentom na bezbednosti učesnika u saobraćaju.
Posebno ističemo NOVINU na koju se čekalo mnogo godina, a to je postavljanje putokaza na Auto putu E-75, Beograd –Niš sa natpisom Kostolac.
Sa ciljem veće bezbednosti, obeležavani su putevi horizontalnom signalizacijom od Požarevca do Kostolca, kao i na samoj teritoriji Gradske opštine. Gde su obeleženi svi pešački prelazi .
Kao i poseban akcenat bio je na regulisanju takozvanih „crnih tačaka“, kao lokacija sa najučestalijim saobraćajnim nezgodama. Grad Požarevac, odnosno, gradski Savet za bezbednost saobraćaja, uradio je analizu svih lokacija na kojima su se dogodile saobraćajne nezgode sa poginulim i povređenim licima na teritoriji naše opštine. Usledio je predlog mera za otklanjanje nedostataka na tim „crnim tačkama“,

Tu spadaju dve ulice Bože Dimitrijevića i Partizanska

Izveštaj o radu Predsednika GO Kostolac za 2018 godinu 15648
Foto: Gradska opština Kostolac
 • U Ulici Bože Dimitrijevića izmene su urađene od raskrsnice Prvomajske, od semafora, do raskrsnice sa ulicom Veljka Dugoševića. Prema preporukama načinjen je plan za obeležavanje 14 pešačkih prelaza,
  400 metara zaštitne ograde za pešake sa obe strane ulice,
  zabrana parkiranja sa desne strane Ulice B. Dimitrijevića,
  dozvoljeno parkiranje sa leve strane
  postavljanje nove vertikalne i horizpontalna signalizacije
  razmeštanje parking mesta za taksi vozila pored parka, sa donje strane prema zgradi Direkcije TE-KO. U Partizanskoj ulici, prema Petki obeleženi su 5 pešačkih prelaza ;
  postavljena je nova vertikalna signalizacija ;
  obeležavanje stajalište za autobuse ;
  tri prinudna usporivača brzine ili ležeća policajca, kao i nova vertikalna signalizacija ; Takođe je uređeno i sređeno šest autobuskih stajališta na teritoriji Gradske opštine Kostolac

U 2018 GODINI RADILI SMO I NA OČUVANjU ŽIVOTNE SREDINE

Jedan od prioriteta u 2018 odini bilo je i zaštita i očuvanje životne sredine.

Izveštaj o radu Predsednika GO Kostolac za 2018 godinu 15648
Foto: Gradska opština Kostolac
Radilo se na održavanju zelenih površina,
uređenju centralne deponije, uklanjanju divljih deponija
pitanju pepelišta, koje već predugo stvara ozbiljne ekološke probleme.Na površinama koje održavaju treća lica, uvedena je dinamika košenja trave. Javno komunalno preduzeće održava jedan deo zelenih površina, dok smo mi sa javnim radovima brinuli o drugom delu zelenih površina naše opštine ulazu u Kostolac ,autobuska stanica ,kod hotela , plaža ,dečja šuma . u
Pepelište jedan od najvećih problema poslednjih nekoliko godina . Redovno smo bili na terenu i u stalnom smo kontaktu sa predstavnicima EPS-a i mesnih zajednica Klenovnik i Selo Kostolac u vezi sa problemom pepela koji se podiže usled košave. Kako bi se sprečilo razvejavanje, pepela zajedničkim radom i razumevanjem Ogranka „TE - KO Kostolac“ i rukovodstva EPS-a, kao i uz pomoć kostolačkog PD „Autotransport“, preduzete sve raspoložive mere za rešavanje ovog velikog problema. Nasipanje zemlje ,, postavljanja zaštitne folija i sistema za zalivanje ,Još jedno goruće pitanje bila je centralna divlja deponija.
Izveštaj o radu Predsednika GO Kostolac za 2018 godinu 15648
Foto: Gradska opština Kostolac
 • Taj prostor je do pre nekoliko meseci bio pravo ruglo naše Gradske opštine, pogotovo ako se zna da je taj put direktno povezan sa „TE-KO “ i sa turističkim lokalitetom „Viminacijumom“. Pa su mnogi turisti prolazili tim putem
 • Problem je nastao tako što su građani i meštani okolnih sela tu izbacivali najrazličitije smeće, kabasti otpad , šut tako da je vremenom to postalo veliko smetlište. Mi smo sagledali situaciju na terenu i počeli da je rešavamo. U prvoj fazi je bilo da se taj prostor očisti od smeća, što je učinjeno zahvaljujući PD „Autotransport“ i Ogranku „TE-KO Kostolac“.
  Zatim smo postavili zaštitnu ogradu celom dužinom puta, uz pomoć „TE Kostolac“.
  Potom sledi sadnja novog drveća na tom prostoru.
  Postavili smo i zaštitne bilborde sa natpisom Ne prljajmo Kostolac i ne bacajmo smeće kako bi kroz edukaciju naših sugrađana promenili svest o zaštiti životne sredine .

Osim pomenute deponije, sredili smo i deponiju na

Izveštaj o radu Predsednika GO Kostolac za 2018 godinu 15648
Foto: Gradska opština Kostolac
Veliku deponiju na kanalu, 
deponiju iz hotela ,
kod Prima
i na putu prema Petki .

Svakog dana smo radili na čišćenju delova Kostolca zahvaljujuči javnim radovima nacionalne službe za zapošljavanje i Grada Požarevca , i mislim da Kostolac nikada nije bio čistiji i uredniji kao 2018 godine .

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Izveštaj o radu Predsednika GO Kostolac za 2018 godinu 15648
Foto: Gradska opština Kostolac
    U toku godine ulagali smo velike napore da se poboljša kvalitet zdravstvene zaštite građana u našoj opštini : 

    - Poznato je da imamo velikih problema kada je reč o organizaciji rada Doma zdravlja u Kostolcu. Otuda smo u stalnom kontaktu sa rukovodiocem Radne jedinice u Kostolcu Borkom Šutović i direktorom Doma zdravlja Požarevac. . U narednom periodu se mora više raditi na rešavanju problema u vezi sa lekarima, zakazivanjem, dežurstvima i hitnom pomoći, jer je građanima neophodna kvalitetna zdravstvena usluga.

TEKUĆI PROBLEMI SUGRAĐANA

Radilo se i na rešavanju tekućih problema građana ,

više od 300 sugrađana obratilo se po pitanju raznih problema, od garaža, ograda, trave, sijalica, prilaza, puteva, vodovodne i kanalizacione mreže .
Takođe je pristiglo više od 200 molbi za zapošljavanje.
Na dnevnom redu je bilo i rešavanje problema najsiromašnijih i najstarijih sugrađana,
Kao i pitanje plaćanja utrošene vode do 30 kubika po domaćinstvu u selu Klenovnik.
Podsećam da je rešen problem smeštaja predškolske grupe „Majski cvet“, koja nema prostorije u vrtiću. Zato su deca morala da putuju autobusom za Petku i Klenovnik, ali sada su smešteni u Domu omladine u Kostolcu.

KULTURNE MANIFESTACIJE U 2018 godini

Izveštaj o radu Predsednika GO Kostolac za 2018 godinu 15648
Foto: Gradska opština Kostolac
    Od manifestacija koje smo imamo mahom su se odnose na aktivnosti koje radi kulturno sportski centar u Kostolcu , zajedno sa svojom direktorkom Jelenom Šamanc koja vredno marljivo i profesionalno radi svoj posao i uspešno promoviše svoj grad i naše običaje  : Tu posebno spadaju :Razni koncerti i pozorišne predstave
Razne likovne izložbe i pesničke večeri
Kostolačka žiška i orfej na Dunavu
Takmičenje folklora u Petki
Kostolačko leto sa velikim brojem manifestacija od 20 juna do 31 avgusta tu spadaju veliki broj
  koncerata na otvorenom
  bioskopskih projekcija na otvorenom
  pozorišnih predstava na otvorenom
  velikim broj sportskih takmičenja od turnira u košarci ,fudbalu ,odbojci, rukometu , igricama bez granica ,jedna ideja jedna radost u Ostrovu ;
  takmičenju u pevanju amatera
  takmičenje u kuvanju riblje čorbe na plaži Topoljar 08Organizovali smo i 2 Festival sporta 3 festival cveća koji je organizovan u toku godine
U svakom selu imamo i takmičenju u kuvanju riblje čorbe u Petki , Ostrovu ,S.Kostolac i Klenovniku.
Ostrovo je prepoznatljivo po Ostrovačkom bečarcu ( predstavljanje Banatskih običaja u našeg kraja ) jedna manifestacija koja privači veliki broj posetilaca iz celog okruga. 
Ove godine smo imali i izložbu oldtajmera starih vozila iz cele Republike Srbije .
29 septembra organizovali smo 2. Kostolački polumaraton ,Trka legionara koja privlači veliki broj atletičara iz cele Srbije .
Od ove godine imali smo i novogodišnji i božični vašar sa raznim manifestacija ispred hale  kao i novogodišnjim koncertom Leksinton Benda u sportskoj hali .Pevači koji su bili u 2018 godini su Ana Bekuta ,Amadeus bend .

Kapitalne investicije na teritoriji GO Kostolac u 2019 godini

Pred kraj 2018 godine napravili smo strategiju razvoja GO Kostolac za 2019. 2020 i 2021 godinu koja se odnosi na kompleto komunalno uređenje GO Kostolac . U narednom periodu u planu nam je da sve ulice, svi delovi GO Kostolac dobiju kompletnu komunalnu ,toplifikacionu i putnu infrastrukturu .Tamo gde nedostaje voda radimo projekte za vodovodnu mrežu , tamo gde nedostaje kanalizacija radimo projekte za kanalizacionu mrežu , širimo toplifikacionu mrežu tamo gde ne dostaje i na kraju radimo na putnoj infrastukturi .

Lokalna samouprava Grada Požarevca u 2019. godini izdvojili su velika sredstva u iznosu od 141.000.0000 dinara za kapitalne investicije a najvećim delom odnose se ::

Projekti za 4 vodovodne mreže Nikole Pašića 2, 3 i Vojvode Stepe, Svetosavska .
Projekti za 17 ulica gde nema kanalizacionu mrežu  tu spadaju ulice Vuka Karadžića 1 deo , Vuka Karadžića 2 deo ,Vuka Karadžića 3 deo, Sutjeska, 2 deo Hajduk Veljkova, Vojvode Putnika 2 deo , Partizansko sokače, Kralja Petra 2 deo , Kralja Petra 3 deo, Mihajla Pupina, Đorđa Vajferta, Desanke Maksimović, 1 deo, Desanke Maksimović 2 deo, MilošaObilića 1 deo , Svetosavska, Vojvode Stepe, Bazenska, Milenka Stojkovića,  kao i nova fekalno crpna stanica na Kanalu .
Kao i jedan od najvažnijih idejni projekat za selo Ostrovo 1 faza koji obuhvata i naselje plaža i naselje Vinogradi do sela Ostrova .
JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac radiće na rekonstrukcija fekalno crpne stanice i povećanje kapaciteta hidromašinske i elektro upravljačke opreme na Kanalu i u Partizanskoj ulici .

U toku su pripreme za početak radova :

Širenje toplifikacione mreže na teritoriji GO Kostolac .izgradnja toplifikacione mreže u krugu pijace kako bi konačno svi lokali i svi objekti u krugu pijace dobili grejanje .
izgradnja toplifikacione mreže u Bazenskoj ulici na Kanalu 
izgradnja toplifikacione mreže Kobalove ulice u S.Kostolcu ;Putnu infrastrukturu na teritoriji naše opštine u 2019 godini za rekonstrukciju i asfaltiranje ulica ,nasipanje seoskih puteva na teritoriji Kostolačke opštine, Grad Požarevac izdvojio je preko 52 miliona dinara, što će u velikoj meri doprineti poboljšanju putne i ukupne infrastrukture u našoj opštini i našim selima ulice koje se planiraju :
Sam ulaz u Kostolac što je u najvažnije dok se ne uradi projekat uklanjanja nadvožnjaka mosta su ulice :Trudbenička- samo skretanje za Kostolac .
Bože Dimitrijević ( od hale do hotela ) ; kako bi se spojili te dve ulice 

Zatim planiramo asvaltiranje ulica :

Devet Jugovića na Kanalu .
Lole Ribara u Ostrovu .
Save Kovačevića u Klenovniku ,Miloša Obilića Klenovnik .
Bože Dimitrijevića u Petki.

Ove godine 2019 zajedno sa lokalnom samoupravom grada Požarevca kao i ogrankom Epsa u Kostolcu ulazimo u kapitalni projekat

skidanje uklanjanje nadvožnjaka mosta kao i
izgradnje nove saobraćajnice u Prvomaskoj ulici ispod mosta .

Gde planiramo kišnu kanalizaciju ,led rasvetu i kružni tok kod ulice Nikole Tesle zaštitne trotoare i ogradu . Time ćemo da promenimo sam izgled ulaza u Kostolac i povečavamo bezbednost svih učesnika u saobraćaju .

Pored putne infrastrukture ove godine akcenat stavljamo i na zaštiti životne sredine :

Iz budžetskog fonda za zaštitu sredine imamo izdojeno preko :

61.000.000 din odnosi se na projekta

Zamene rekonstrukcija i formiranje novog drvoreda na teritoriji GO Kostolca.

Izveštaj o radu Predsednika GO Kostolac za 2018 godinu 15648
Foto: Gradska opština Kostolac

Cilj samog Projekta je da za 3 godine zasadimo preko 1710 novih stabala ( izvadimo preko 200 panjeva i posečem preko 120 bolesnih stabala ) na teritoriji Gradske opštine Kostolac time ćemo da

povećavamo površine pod zelenilom preko 60 %, Kostolac može da se kaže da postaje zelena oaza .
smanjujemo zagađenost vazduha u grada,
dobijamo lepši izgled grada 
sačuvaćemo bezbednost
objekata, saobraćaja i najvažnije građana

U proleće 2019 godine krenućemo sa :
POZICIJOM 1 : zamena drvoreda u 12 ulica od Nikola Tesla, Veljka Dugoševića, Karađorđevoj, Prvomajska, Trudbenička, 7. jula, Nikole Graonića, Porečka, Bože Dimitrijevića, Iločka, Save Kovačevića, Rudarska ; sadnja 565 novih stabala

U jesen 2019 godini krenućemo sa :
POZICIJOM 2: Zamena i rekonstrukcija drvoreda i postojećih stabala u parku 1. Kde se sadi 303 nove sadnice kao i vađenje preko 50 panjeva u parku .

u proleće 2020 godine krenućemo sa :
POZICIJOM 3: Novi drvored u 9 ulica Vojvode Mišića (leva i desna strana), Industrijska (desna strana), Sarajevska (leva i desna strana), 8… Sadnja 842 nove sadnice

Pored ovih projekata , trebamo da realizujemo i :

Unutrašnje uređenje sportske hale u Kostolcu u iznosu od 8.000.000 dinara

( gde planiramo kompletnu sanaciju krova , zamenu ostatka pvc prozora i vrata kao i postavljanje 600 pvc stolica za sedenje )

Izgradnja novog terena sa veštačkom travom u iznosu ( za mali fudbal ) u narednom periodu planiramo i nov teren za košarku od gumirane podloge tartana , kao i dva terena za tenis od gumene podloge .
Posle 140 godina od otvaranja prvog rudnika u Kostolcu u planu je i prva skuptura Đorđa Vaferta u prirodnoj veličini u Kostolcu( lokaciju ćemo naknadno da je izaberemo )

Pored budžeta GO Kostolac , grad Požarevac direktno finasira sve javne ustanove na teritoriji GO Kostolac tu spadaju :

OŠ „Jovan Cvijić“ iz Kostolca,
TŠ sa Domom učenika „Nikola Tesla“ iz Kostolca. 
Zatim prevoz učenika u osnovnom obrazovanju kao i prevoz učenika u srednjem obrazovanju -
U okviru predškolskog obrazovanja za objekat ustanove „Majski cvet“ u Kostolcu, planiraju se sredstva za plate i redovno funkcionisanje u iznosu od 16.831.528,00 dinara Takođe u budžetu za 2019 godinu planirano je da se izvrši rekonstrukcija krova u iznosu 966.489,00 dinara.
Muzičke škole „Stevan Mokranjac“ za odeljenje u Kostolcu
Narodna biblioteku u Kostolcu  izdvajau se sredstva za plate i redovno funkcionisanje iznose 3.935.000,00 din.
Centra za socijalni rad Požarevac, za funkcionisanje izdvojenog odeljenja ove ustanove u Kostolcu,
Doma zdravlja, planirana su sredstva u iznosu od 9.711.923,00 dinara, a koja se odnose na zarade za 5 doktora
JKP „Komunalne službe“ Požarevac – za održavanje higijene, groblja, pijace izdvaja se 59.273.000,00 dinara
JKP „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac - za troškove usluga održavanja

U narednom periodu preostaje nam preraspodela sredstava za projekte –programe udruženja koje se finasiraju iz budžeta GO Kostolac ѕa 2019 godinu

Izveštaj o radu Predsednika GO Kostolac za 2018 godinu 15648
Foto: Gradska opština Kostolac
            Pored samog uređenja GO Kostolca radićemo na :

Poboljšanju životnog standarda svih građana GO Kostolca kroz pomoć u zapošavanju stanovništva
Kao i nastavak legalizaciji objekata na teritoriji GO Kostolac koji su u vlasništvu EPS-a.
Izveštaj o radu Predsednika GO Kostolac za 2018 godinu 15648

Na kraju bih se još jednom Zahvalio Lokalnoj samoupravi Grada Požarevca na jednoj odličnoj saradnji i pomoći koju smo imali do sada, bez grada Požarevca nebi mogli dalje da se RAZVIJAMO kao Gradska opština Kostolac .

Serdžo Krstanoski,

Predsednik GO Kostolac

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments