Gradska uprava Grada Požarevca oglasila je javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca.

Rok za prijavu je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama „Danas“.

Mesto na koje se podnose prijave:

Gradska uprava Grada Požarevca – Konkursna komisija, u Požarevcu, ulica Drinska br. 2, sa naznakom: „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta pod brojem (navesti redni broj javnog mesta za koje se konkuriše)“.

Organ u kome se radna mesta popunjavaju je: Gradska uprava Grada Požarevca, u Požarevcu, ulica Drinska br. 2.

Radna mesta koje se popunjavaju su sledeća:

  1. „Kontista glavne knjige trezora“ u odeljenju za budžet i finansije – odsek za trezor i računovodstvo, razvrstano u zvanje: Savetnik- 1 izvršilac.
  2. „Poslovi zaštite i ostvarivanje ličnih i kolektivnh prava izbeglih, prognanih i interno raseljenih lica – poverenik za izbeglice“ Odeljenju za društvene delatnosti – Odsek za poslove društvene delatnosti, razvrstano u zvanje: Savetnik – 1 izvršilac.
  3. „Pravni poslovi“ u Odeljenju za poslove organa Grada i informacione tehnologije, razvrstano u zvanje: Savetnik – 1 izvršilac.
  4. „Objedinjena procedura – izdavanje lokacijskih uslova“ u Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove – Odsek za objedinjenu proceduru objekata, razvrstano u zvanje: Savetnik – 1 izvršilac.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu, radnim danom od 10 do 12 časova:

Milutin Mrdak, rukovodilac Službe za upravljanje ljudskim resursima, telefon: 012/539-651; e-mail: mmrdak@pozarevac.rs