Izgradnja novog smeštajnog objekta, u kome će biti poluotvoreno, otvoreno i prekršajno odeljenje, u krugu Kazneno-popravnog zavoda za žene u Požarevcu, odmiče po planu i radovi se privode kraju.

Već su vidljivi zidovi nove zgrade, površine 2.600 kvadrata, čija je gradnja započeta u junu 2017. godine. Po projektu, objekat je kapaciteta 160 osuđenica.

Gradnja ovog objekta predstavlja prvu fazu projekta „Poboljšanje životnih uslova u KPZ za žene u Požarevcu”. U drugoj fazi planirano je rušenje postojeće zgrade i izgradnja nove u kojoj će biti zatvoreno odeljenje za smeštaj oko 200 osuđenica.

Kazneno-popravni zavod za žene u Požarevcu: Niče novi paviljon za 160 osuđenica 16465
Foto: Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

„Izvođenje radova, kao i nadzor nad izvedenim radovima, finansira se iz IPA EU fondova 2013 tako da Evropska unija finansira radove sa 85 odsto, a Republika Srbija sa 15 odsto. Ukupna vrednost radova je oko tri miliona evra“, potvrđeno je “Dnevniku” u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

Podsetimo, Kazneno-popravni zavod za žene u Požarevcu je jedini te vrste u Srbiji u kome kaznu zatvora i maloletničkog zatvora izdržavaju žene, nezavisno od visine izrečene kazne, vrste krivičnog dela, mesta boravka, godina starosti ili državljanstva.

Raspon kazni kreće se od nekoliko dana do preko 30 godina.

Trenutno je u Zavodu na izdržavanju kazne 290 osuđenica, koje nose svoj odeću tokom izdržavanja kazne. U skladu s Pravilnikom o kućnom redu kazneno popravnih zavoda i okružnih zatvora osuđena lica posećuje jednom nedeljno svešteno lice.

Prema stepenu obezbeđenja, Kazneno-popravni zavod za žene pripada zavodima poluotvorenog tipa, sa zatvorenim, poluotvorenim i otvorenim odeljenjem, kao i odeljenjem za maloletnice i prekršajnim odeljenjem.

„Specifičnost Zavoda su posebne prostorije, odvojene od ostalih osuđenih žena, opremljene za boravak trudnica i majki s decom u skladu sa Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija. Osuđenice se porađaju u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi, najčešće u Gradskoj bolnici u Požarevcu. U izvodu iz matiče knjige rođenih nema podataka da je dete rođeno za vreme izdržavanja kazne majke. Izmenama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija deca ostaju s majkama u zavodu do svoje navršene druge godine, dok je to ranije bilo do njihove prve godine života. Zavod kupuje pelene, mleko, kašice, dubak…“, kažu u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

Kazneno-popravni zavod za žene u Požarevcu: Niče novi paviljon za 160 osuđenica 16465

Kako navode u Upravi, u jedinom ženskom zatvoru se organizuju različiti oblici aktivnosti: kulturne, radne, zabavne i sportsko–rekreativne, kao i dramska i likovna sekcija. Povremeno se organizuju šahovski i odbojkaški turniri.

„U saradnji s nevladinom organizacijom iz Beograda Centar za rehabilitaciju imaginacijom, tokom 2017. i 2018. godine organizovane su radionice kreativnog pisanja, meditacije i joge, a u planu je da se u dogledno vreme pokrene i sertifikovana obuka osuđenica za elektronsko opismenjavanje, odnosno obuka za rad na računarima“, naglašavaju u Upravi za krivične sankcije.

U saradnji s Osnovnom školom „Sveti Sava“ iz Požarevca, sprovodi se funcionalno osnovno obrazovanja odraslih osuđenica, svakog radnog dana.

Takođe, u cilju organizovanja pripreme za otpust osuđenica i što uspešnije reintegrisanja u društvenu sredinu, Zavod sarađuje i sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.

Tokom prošle godine, u okviru Tvining projekta s Evropskom unijom „Unapređenje kapaciteta zatvorskog sistema u Srbiji“, 50 osuđenica je završilo sertifikovanu obuku za frizerke, manikirke i pedikirke, a pre dve godine bila je organizovana i sertifikovana obuka za krojenje i šivenje.

Kazneno-popravni zavod za žene u Požarevcu: Niče novi paviljon za 160 osuđenica 16465
Foto: P. Jovanović

„U stečenim diplomama i sertifikatima se ne navodi da su dobijeni tokom izdržavanja kazne kako bi se sprečila eventualna stigmatizacija po izlasku na slobodu i lakše pronašao posao“, naglašavaju u Upravi.

Prvog dana stupanja na izdržavanje kazne, službenik tretmana, osuđene u svim kazneno-popravnim zavodima i okružnim zatvorima upoznaje sa svim pravima i obavezama iz Zakona o izvršenju krivičnih sankcija (ZIKS).

Kako navode u Upravi za krivične sankcije, osuđenima su dostupni svi zakonski i podzakonski akti (ZIKS, Zakon o krivičnom postupku, Krivični zakon, Pravilnik o kućnom redu, Pravilnik o tretmanu, itd…).

Takođe, dostupni su im i informatori s praktičnim informacijama o načinu ostvarivanja njihovih prava (pravo na posete, pravo na prijem paketa, pravo na telefoniranje, dopisivanje, zdravstvenu zaštitu, prituživanje upravi zavoda, boravak na svežem vazduhu- šetnja, ishrana, verske obrede i posete sveštenog lica, korišćenje biblioteke, kupovina u kantini, itd…).

Svi zavodi imaju svoje informatore, kao i priručnike izrađene na jezicima manjina i jezicima drugih država, imajući u vidu da se među licima lišenim slobode nalaze i strani državljani.

Takođe i zavod za žene ima svoj interni informator, a novo izdanje za osuđenice je izrađen u septembru 2015. godine i to u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji i sadrži gore navedene informacije.

Autor: dnevnik.rs/D. Nikolić

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments