Kompanija Arriva je danas, uz podršku Samostalnog Sindikata ove kompanije a povodom tendera za izbor usluga prevoza u Požarevcu, radikalizovala proteste koji su održani ispred požarevačkog gradskog zdanja. Prethodila im je protestna vožnja najsavremenijih autobusa kroz sam centar Požarevca uporedo sa povorkom velikog broja radnika, bivših zaposlenih kao i svih ostalih koji podržavaju tvrdnju kompanije Arriva da je sprovođenje javne nabavke za izbor privatnog partnera za usluge prevoza putnika u Požarevcu bilo nezakonito, obzirom da je, kako kažu, unapred bio poznat prevoznik kom će biti dodeljen ugovor.

„Tender je, između ostalog nezakonit, jer je dokumentacija u suprotnosti sa javno objavljenom studijom o
saobraćaju i sa projektom javno privatnog partnerstva odobrenog od nadležnog organa, a najpre zbog toga jer je
kreiran samo za jednog ponuđača koji jedini u Republici Srbiji poseduje 25 vozila sa pogonom na komprimovani
prirodni gas a mlađih od 9 (devet) godina“ , ističe Dušan Krstić, direktor saobraćaja ove kompanije.

„U zahtevu za zaštitu prava ponuđača naručiocu smo dostavili dokaze o eliminisanju konkurencije, odnosno ukazali
na to da će na tenderu učestvovati samo kompanija „Duga doo“ iz Petlovače sa lokalnim prevoznikom Continental
Tours iz Kule što se upravo i dogodilo. Nažalost, ni ovo nije bilo dovoljno da Republička komisija za zaštitu prava u
postupcima javnih nabavki uvaži zahtev za zaštitu prava Arriva Litas da pod ravnopravnim uslovima učestvuje na
ovom tenderu“, dodaje Krstić.

„Uputili smo dopise Predsedniku Republike Srbije, Vladi Republike Srbije, Ministarstvu privrede, Nemačko-srpskoj privrednoj komori i nemačkoj ambasadi i nadamo se da će nam se neko odazvati te da ćemo imati priliku da
ukažemo na navedene nepravilnosti. Pored toga, u ovom periodu, država Srbija je od stranih vlasnika ovog
privrednog društva imala 20 miliona evra direktnih investicija kao i 1 milion evra uredno plaćenih poreza i
doprinosa na godišnjem nivou što govori o nameri Arrive da se razvija na tržištu Srbije“, završava Krstić.

Na javnom skupu, koji je održan danas u prepodnevnim časovima ispred zgrade Skupštine grada Požarevca, prisutnima se obratio predsednik sindikalne organizacije Arrive Litas, Veseljko Petrušić:

„Verujem da razumemo svu ličnu neizvesnost, teskobu i strah, brigu kroz koju svi prolazimo. Znamo kako izgleda boriti se protiv birokratije, adresa na koje niko ne odgovara. Budite uvereni da sindikat neće dozvoliti da u teškim trenucima u ostvarivanju prava na rad, dostojanstvo i na životnu egzistenciju ne pruži adekvatnu podršku. Primili smo veliki broj telegrama podrške iz cele zemlje.“

Prisutnima se obratio i generalni direktor Arrive Litas za Srbiju, Negoslav Jovanović:

„Moram reći da je ovaj tender demonstracija sirove moći, silovanje pravde i prava počev od prvostepene odluke komisije do odluke komisije za zaštitu prava ponuđača u Beogradu koja je trpela strahovit pritisak da donese odluku sa kojom se fiktivno nesaglašava. Cela Srbija je znala unapred ko će dobiti ovaj tender…donosioci odlike nisu u ovoj zgradi, nisu ni u Beogradu. Donosioci odluka su sakriveni. Oni se kriju iza ovih ljudi ovde i njima nije važno što je Litas 75 godina rastao sa gradom, izgrađivao ga i što su hiljade zaposlenih i njihove porodice živele od Litasa i što će stotine njih ostati bez posla ako ova odluka ostane na snazi.“

U saopštenju koje je prosleđeno medijima, podseća se i da je kompanija Arriva prva transportna kompanija u Srbiji koja je sertifikovala ISO 39001, sistem upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja a kao deo Arriva Grupe
poštuju se standardi poslovnog ponašanja koji isključuju svaku mogućnost uplitanja u politiku i nedozvoljenog
uticaja na donosioce odluka zbog čega su, kako kažu u ovoj kompaniji, sve manje poželjni partner lokalnim
samoupravama i donosiocima odluka.

O kompaniji Arriva
Arriva Litas doo Požarevac je deo Grupe Arrriva koja je u krajnjem vlasništvu nemačke kompanije Deutche Bahn
AG. Arriva posluje u 14 zemalja i zapošljava 53000 ljudi a u Srbiji je od 2013 godine. Preduzeće Litas, pravni
prethodnik Arriva Litas 75 godina obavlja autobuski prevoz putnika u Braničevskom okrugu od čega od 2006.
godine kao ogranak stranog vlasnika, najpre Veolia Transport a zatim Arriva plc, iz Engleske.