KONKURS za dodelu učeničkih kredita učenicima srednjih škola za 2018/2019. godinu

Vesti

Ministarstvo prosvete objavilo je konkurs za dodelu stipendija i kredita učenicima srednjih škola u Republici Srbiji za školsku 2018./2019. godinu.

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 3. do 28. septembra 2018. godine.

Pravo na učeničku stipendiju, u skladu sa zakonom, imaju učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, stalno postižu odličan uspeh u učenju i vladanju i čiji roditelj ili staratelj ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

“Dokument koji treba da popune je izjava o zajedničkom domaćinstvu koja se popunjava uz dva punoletna svedoka kod notara. Sledeći korak koji stranka treba da uradi je da da izjavu da će sama da prikupi dokumente. Pored ovih obrazaca koje je stranka obavezna da popuni i preda određenim službama, potrebno je takođe da podnosioci zahtijeva za sve članove domaćinstva koji su u radnom odnosu donesu potvrdu o primanjima prvih šest mjeseci ove godine”, rekao je šef odsjeka za obrazovanje, kulturu, sport i prosvjetnu inspekciju, Ismail Dupljak.

Dupljak je apelovao na roditelje da zbog obrade, dokumenataciju dostave u što kraćem roku kako bi izbegli gužve i osigurali da dokumenta na vreme budu vraćena učenicima.

Konkursnu dokumetaciju možete preuzeti OVDE