Na osnovu člana 39. Statuta Predškolske ustanove “Ljubica Vrebalov“ Požarevac, raspisuje se

KONKURS
ZA PRIJEM DECE U CELODNEVNI BORAVAK ( 11 č)
I PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM (4 č)
ZA RADNU 2019/20. GODINU

U radnoj 2019/20. godini, objekti u sastavu Predškolske ustanove “Ljubica Vrebalov“ Požarevac, primaju decu:

  • u celodnevni boravak u trajanju od 11 časova
  • u pripremni predškolski program u trajanju od 4 časa

Prijavu za upis sa potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj, odnosno staratelj deteta.

Konkurs za prijem dece na celodnevni boravak u trajanju od 11 časova
traje od 01.04.-30.04.2019.godine.

KONKURS za prijem dece u celodnevni boravak ( 11 časova) i pripremni predškolski program (4 časa) za radnu 2019/20. GODINU 16530
Foto: P.Jovanović

Obrasci za upis mogu se preuzeti u upravnoj zgradi PU “Ljubica Vrebalov“ Požarevac, Vuka Karadžića br.1. u periodu od 01.04.-30.04.2019. godine, svakog radnog dana od 07:00-15:00 časova ili na sajtu Ustanove www.vrtic.org.rs.

Prijave i dokumentacija dostavljena posle konkursnog roka neće se uzeti u razmatranje.

Prijave predate u prethodnom konkursnom roku neće se uzeti u razmatranje.

Odluku o prijemu dece donosi Centralna upisna komisija koju imenuje direktor Ustanove.

Rezultati Konkursa biće objavljeni dana 27.05.2019. godine, na oglasnim tablama svih objekata Ustanove i u upravnoj zgradi Ustanove, kao i na sajtu Ustanove www.vrtic.org.rs.

Rok za žalbe je 8 dana od dana objavljivanja rezultata Konkursa.

KONKURS za prijem dece u celodnevni boravak ( 11 časova) i pripremni predškolski program (4 časa) za radnu 2019/20. GODINU 16530
Foto: P.Jovanović

Prvi upisni rok u celodnevni boravak je svakog radnog dana od 17.06.-19.07.2019. godine u vremenu od 08:00-12:00 časova.

Drugi upisni rok u celodnevni boravak je svakog radnog dana od 19.08.-30.08.2019. godine u vremenu od 08:00-12:00 časova.

Prvi upisni rok za pripremno predškolski program u trajanju od 4 časova za decu rođenu od 01.03.2013. -28.02.2014. godine je svakog radnog dana od 06.05.-31.05.2019. godine u vremenu od 08:00-12:00 časova.

Drugi upisni rok za pripremno predškolski program u trajanju od 4 časova za decu rođenu od 01.03.2013. -28.02.2014. godine, je svakog radnog dana od 19.08.-30.08.2019. godine u vremenu od 08:00-12:00 časova.

Obrasci za upis u pripremno predškolski program mogu se preuzeti u upravnoj zgradi PU “Ljubica Vrebalov“ Požarevac, Vuka Karadžića br.1. u periodu od 01.04.-30.04.2019. godine i u periodu od 19.08.-30.08.2019. godine, svakog radnog dana od 07:00-12:00 časova ili na sajtu Ustanove www.vrtic.org.rs.

KONKURS za prijem dece u celodnevni boravak ( 11 časova) i pripremni predškolski program (4 časa) za radnu 2019/20. GODINU 16530
Foto: P.Jovanović

Komisija će raditi u skladu sa članom 17.st.8. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 88/17, 27/2018 -dr. zakoni i 10/2019) i Pravilnikom o načinu, kriterijumima i postupku prijema dece u PU “Ljubica Vrebalov“ Požarevac broj 1942 od 13.05.2014.godine.

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments