Za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2017-2020 u 2019. godini, obezbeđena su sredstva Odlukom o budžetu Grada Požarevca za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara.

 1. CILj KONKURSA

Opšti cilj konkursa je da se doprinese poboljšanju položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca,  koja je sadržana u Akcionom planu za  unapređenje položaja starijih lica  na teritoriji Grada Požarevca 2017 – 2020, kojim su utvrđena tri prioriteta: Pomoć i podrška starijima koji se nalaze u riziku od socijalne isključenosti i siromaštva, pomoć i podrška starijim licima u riziku od bolesti i invaliditeta; i pomoć i podrška starijim licima u riziku od nasilja i diskriminacije.

Specifični cilj konkursa je unapređivanje primene lokalnih politika društvene brige o starijim građanima  koji se  sprovode za:

 • sprovođenje projekata za unapređivanje položaja starijih lica u skladu sa Akcionim planom za unapređenje položaja starijih lica  na teritoriji Grada Požarevca 2017 – 20 iz oblasti:
 • podršku starijima koji se nalaze u zdravstvenim i socijalnim rizicima
 • unapređenu komunikaciju na nivou zajednice u cilju podizanja informisanosti građana od značaja za unapređenje položaja starih
 • povećanje obuhvata kulturnim, obrazovnim i sportskim sadržajima i uspostavljanje novih
 • podsticanje međugeneracijske i intergeneracijske solidarnosti
 1. OPŠTI USLOVI

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja registovana kod Agencije za privredne registre, a koja se pretežno bave zaštitom i unapređivanjem položaja starijih lica.

Predlog projekta podnosi se na datom Obrascu za pisanje predloga projekta koji je u skladu sa ciljevima konkursa.

 1. PRIORITETI KONKURSA

Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja starijih lica  na teritoriji Grada Požarevca 2017-2020.

Realizacija predloženih projekata bi trebalo da direktno utiče na poboljšanu saradnju udruženja i Grada Požarevca u realizaciji LAP-a.

Projekti neće biti finansirani:

 • Ako sadrže retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija okončana;
 • Ako se realizacijom projekta ostvaruje dobit;
 • Ako se prijavljuje organizacija koja nije registrovana kao udruženje;
 • Ako direktno ili indirektno pozivaju na netoleranciju i diskriminaciju.
 1. TRAJANjE PROJEKATA

Projekat može trajati najmanje 3 meseca, a najviše do 31.12.2019. godine.

 1. KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Svi zainteresovani koji žele da se prijave na konkurs treba da podnesu sledeća dokumenta:

(a) Obavezna dokumenta:

 • Popunjen formular predloga projekta i budžet, potpisan od strane odgovornog lica i overen pečatom udruženja;
 • Biografije predloženih članova projektnog tima;
 • Kopija uverenja da je udruženje upisano u registar
 • Kopija statuta podnosioca prijave
 • Izveštaj budžetskog inspektora Grada Požarevca o namenskom utrošku budžetskih sredstava u prethodnoj godini.
 1. KRITERIJUMI ZA OCENjIVANjE PREDLOGA PROJEKATA

Svakom predlogu projekta Komisija za procenu predloga projekata dodeliće određen broj bodova od ukupnih 75, u skladu sa dole navedenim kriterijumima, na osnovu čega će biti sačinjena rang-lista projekata.

Kriterijumi za bodovanje predloga projekta:

 • Relevantnost projektnih aktivnosti u odnosu na Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca, (i): 0 – 10 bodova
 • Jasno opisani problemi, definisani opšti cilj i specifični ciljevi: 0-10 bodova
 • Jasno opisane aktivnosti projekta: 0-10 bodova
 • Jasno opisani i merljivi indikatori i rezultati projekta: 0-10 bodova
 • Jasno sastavljen budžet u skladu sa aktivnostima projekta: 0-10 bodova
 • Održivost projekta: 0-10 bodova
 • Kapaciteti (ljudski resursi) podnosioca projekta za realizaciju projekta: 0 – 5 bodova
 • Prethodna iskustva nosioca projekta u realizaciji sličnih projekata usmerenih na poboljšanje položaja starijih lica : 0-10 bodova

Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br. 9, Gradska uprava Grada Požarevca, Drinska br. 2, 12000 Požarevac, ili na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Grad Požarevac

 

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments