Danas je u Kostolcu, ispred Kancelarije za romska pitanja, obeležen 8. april, Svetski dan Roma. Obeležavanju je prisustvovao predsednik Gradske opštine Kostolac, Serdžo Krstanoski, predsednik Udruženja „Kreativni Romi“ Kostolac, Redžep Alijević, član veća Gradske opštine Kostolac, Bajram Morina i Azira Ahmeti, administrator Kancelarije za romska pitanja u Kostolcu.

„Udruženje „Kreativni Romi“ Kostolac je najstarije Udruženje u Kostolcu koje je ujedno inicijator i začetnik romskog aktivizma. Ovo je ujedno i jubilej, 50 godina romskog aktivizma u svetu. Mi već 15 godina sprovodimo manifestaciju Nedeljne kulture Roma. Cilj našeg Udruženja je podizanje građanske svesti kod Roma i poboljšanje položaja i uslova života Roma. Veliku pažnju obraćamo na obrazovaje, zapošljavanje, stanovanje i zdravstvo. Veoma je važno da se Romi uključe u sve tokove života.“ – izjavio je za medije Redžep Alijević i zahvalio Gradu Požarevcu i Kostolcu kao i ljudima dobre volje koji podržavaju  ciljeve Udruženja.

Kostolac: Obeležen Svetski dan Roma 52904
Redžep Alijević

„Kancelarija je osnovana 2014. godine i ona mnogo znači Romima u Kostolcu. Mi popunjavamo zahteve za dečiji dodatak, socijalna pitanja, sarađujemo sa nevladinim organizacijama. Osobe koje su bile „nevidljive“ smo upisali u knjigu državljana i one su sada „vidljive“. Ovom prilikom se zahvaljujem Gradskoj opštini Kostolac koja je omogućila ovu Kancelariju za romska pitanja, da Romi mogu da dođu, da se posavetuju i obrate za sve što im je potrebno.“ – kazala je Azira Ahmeti, administrator Kancelarije za romska pitanja.

Kostolac: Obeležen Svetski dan Roma 52904
Azira Ahmeti

„Čestitam svim Romima, mojim sunarodnicima današnji praznik. Dan koji se obeležava kako bi se Romi predstavili svetu u jednom boljem svetlu i kako bi svim ljudima ukazali na jedan težak položaj u kojem se nalaze u svim oblastima života. Kruna svega što Požarevac i Kostolac čine za nas je možda i izgradnja kanalizacione mreže u romskim naseljima, odnosno 23 ulica od kojih se najveći broj nalazi u romskim naseljima, jer to je bio jedan od navećih problema koji su Romi sami definisali dok smo sprovodili različite ankete. Lokalni akcioni plan za socijano uključivnje Roma koji je Grad Požarevac izradio u 2020. godini, taj plan je ove godine usvojen i budžetiran je sa 3,5 miliona dinara i ta sredstva će biti raspoređena za projekte nevladinih organizacija kako bi se rešavali prioriteti koji se nalaze u tom planu. Prvenstveno obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje i socijalna i zdravstvena zaštita. Mi moramo još puno raditi na inkluziji Roma i sada smo na početku jednog procesa koji sigurno ne možemo da završimo ukoliko se ne budu uključili i građani i institucije i organizacije civilnog društva. Za kraj, želim da napomenem da je danas jubilej, 50 godina od održavanja Prvog romskog međunarodnog kongresa koji je održan u Londonu 1971. godine.“ – izjavio je Bajram Morina, član veća Gradske opštine za resurse i socijalna pitanja nevladine organizacije.

Kostolac: Obeležen Svetski dan Roma 52904
Bajram Morina

„Svim sugrađanima Romske nacionalne zajednice danas čestitam 8. april, Svetski dan Roma. Kostolac je jedno malo  rudarsko mesto koje ima oko 14.000 stanovnika u kome živi preko 25 nacija i etničkih grupa, među kojima je i Romska nacionalna zajednica sa preko 20%. Svetski dan Roma je dan kada treba da sumiramo sve prethodne rezultate ali i da iznesemo sve planove koje imamo za naredni period. Svi mi imamo jedan isti zadatak i isti cilj a to je da obezbedimo dobre uslove za život romskoj zajednici. Ono što smo radili i što planiramo da radimo je izgradnja velikih kapitalnih projekata, kao što je izgradnja fekalno kanalizacione mreže u naselju Kanal, Kolištu i Didinom naselju. Ukupna vrednost same investicije je preko 105 miliona dinara, i posle 30 i više godina konačno će građani Kanala, Kolišta i Didinog naselja dobiti kanalizacionu mrežu i konačno će postati građani prvog reda. Kostolac će i dalje pomagati Romskoj nacionalnoj zajednici.“ – kazao je za medije predsednik Gradske opštine Kostolac, Serdžo Krstanoski i apelovao na sve pripadnike romske manjine da se vakcinišu, revakcinišu i time sačuvaju svoje živote i živote svojih bližnjih.

Kostolac: Obeležen Svetski dan Roma 52904
Serdžo Krstanoski
0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments