Zavod za javno zdravlje Požarevac kontroliše kvalitet vode za piće sa javnih česama sa izvorskom vodom na osnovu ugovora sa Upravom Grada Požarevca na ukupno 19 javnih česama, i to 4 puta godišnje.

Da bi voda mogla da se koristi za piće mora da bude zdravstveno bezbedna, tj. ispravna i u pogledu fizičko-hemijske ispravnosti i u pogledu mikrobiloških osobina, odnosno da ispunjava uslove važećeg Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Kvalitet izvorske vode na javnim česmama na teritoriji Požarevca - NOVEMBAR 2018. 12904

Javne česme su nestabilni alternativni vodni objekti. Razlozi lošeg stanja u pogledu ispravnosti izvorske vode sa javnih česama leže u činjenici da za većinu objekata nisu ustanovljene zone sanitarne zaštite, da ne postoje vlasnici koji bi brinuli o održavanju ovih objekata, kao i da postoje sugrađani koji ne postupaju u skladu sa osnovnim načelima higijene prilikom korišćenja ovih česama. Na žalost, veliki broj javnih česama godinama unazad nije održavan u građevinsko-tehničkom pogledu, a što bi podrazumevalo redovno čišćenje i dezinfekciju kaptaža i održavanje okolnog prostora.

Izvorska voda sa javnih česama se zahvata i koristi u sirovom stanju, što znači- bez predhodnog prečišćavanja i dezinfekcije. Zbog čestih varijacija kvaliteta vode na većini javnih česama, i pored poslednjih rezultata koji pokazuju hemijsku i mikrobilošku ispravnost ispitanih uzoraka voda – ne znači da je korišćenje vode sa tog izvorišta bezbedno po zdravlje. Preporuka je koristiti za piće vodu iz gradskog vodovoda, koja je higijenski ispravna i zdravstveno bezbedna.

Poslednje uzorkovanje vode sa javnih česmi obavljeno je u NOVEMBRU 2018. godine.

REZULTATI ISPITIVANjA KVALITETA VODE JAVNIH ČESMI

GRADA POŽAREVCA, NOVEMBAR 2018.g.

ISPRAVNE
NEISPRAVNE

Kvalitet izvorske vode na javnim česmama na teritoriji Požarevca - NOVEMBAR 2018. 12904

 

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments