Prva aktivnost UGLJP „Vilino kolo“ u ovoj godini je realizacija projekta „URBANE GLJIVE, Edukativna staza“.

Članovi udruženja su u gradskom parku u Petrovcu na Mlavi postavili table na kojima se nalaze fotografije 15 različitih vrsta gljiva sa opisima na srpskom i engleskom jeziku.

Prikazane vrste česte su u gradskim sredinama i evidentirane su tokom istraživanja proteklih godina u gradskom parku i na ostalim zelenim površinama u gradu.

Lekcije iz gljivarstva - stanovništvu neophodna neprekidna edukacija 49762
Foto: Udruženje gljivara i ljubitelja prirode „Vilino kolo“ Petrovac na Mlavi

Cilj realizovanog projekta je edukacija građana o raznovrsnosti urbane fungije i njenom značaju za životnu sredinu.

Projekat je realizovan uz podršku Opštine Petrovac na Mlavi. „Vilino kolo“ se posebno zahvaljuje Ivanu Nikoliću za idejno rešenje izgleda tabli i Jeleni Stanković za prevod teksta na engleski jezik.

Autor i foto: Udruženje gljivara i ljubitelja prirode „Vilino kolo“ Petrovac na Mlavi