Na najvećem okupljanu arheologa u istoriji, u autentičnim objektima izgrađenim od kamena, cigle i drveta u stiškoj ravnici pored Dunava, raspravljaće se o vojnoj strukturi, organizovanju legijskih logora, taktici i strategiji tadašnjeg ratovanja i svakodnevnom životu rimskih legionara i 18 imperatora rođenih na teritoriji današnje Srbije

Svečanim otvaranjem u Sali heroja Filološkog fakulteta u Beogradu juče je počeo 24. Međunarodni limes kongres koji će se do 9. septembra odvijati u Viminacijumu, nekadašnjem rimskom gradu i legijskom logoru kraj Starog Kostolca. (Limes je na latinskom granica.)

Foto: Predrag Jovanovic

Biće to najveće okupljanje stručnjaka arheologije ikada do sada organizovano koje će se baviti životnim temama u logorima i naseljima na granici dugoj 7.500 kilometara tada najmoćnijeg – Rimskog carstva.

Deo te rimske granice u današnjoj Srbiji ima 450 kilometara duž kojih su brojni poznati arheološki lokaliteti – Sirmijim, Singidunum, Viminacijum, Feliks Romulijana, Šarkamen, Medijana…

Intenzivan život, koji se vekovima odvijao duž Dunava koji je nekad, kao i danas, bio jedna od najznačajnijih trgovačkih komunikacija, najbolje se ogleda u ostacima bogate materijalne kulture. Kroz odabrane teme ovaj kongres će osvetliti i predstaviti javnosti bogatstvo rimskog nasleđa u Podunavlju i njegovom zaleđu.

Foto: Predrag Jovanovic

Nekoliko stotina naučnika istraživača iz 45 zemalja celog sveta koji se bave vojnom istorijom Rimskog carstva biće smešteni u novoizgrađenom, rekonstruisanom logoru Sedme Klaudijeve legije.

Foto: Predrag Jovanovic

Kako  je profesor Korać rekao, narednih dana, u autentičnim objektima izgrađenim od kamena, cigle i drveta u stiškoj ravnici pored Dunava, raspravljaće se o vojnoj strukturi, organizovanju legijskih logora, taktici i strategiji tadašnjeg ratovanja i svakodnevnom životu rimskih legionara i 18 imperatora rođenih na teritoriji današnje Srbije.

Pomenimo samo neke od tema o kojima će se razgovarati na 34 sesije: „Svrha rimskih granica”, „Dug put za putovanje”, „Držite liniju…”, „A šta je s nama”, „Uloga divljih životinja u životu i smrti na limesu”, „Religija i verovanje na limesu”, „Hrišćanstvo na limesu”, „Predstavljanje rimskih granica”…

Foto: Predrag Jovanovic

Na kongresu će se razmatrati i pitanje transformacije limesa u kasnoj antici, govoriti o životu i zdravlju vojnog i civilnog stanovništva, životu žena i dece, porodica koje su živele u naseljima na granicama, uz vojne logore.

Skoro svi učesnici kongresa biće smešteni u stambenom kompleksu, deset baraka izgrađenih za potrebe kongresa i opremljenih u vojničkom stilu iz antičkog doba.

Foto: Predrag Jovanovic

U svakoj je deset soba sa po šest kreveta – ukupno 600.

Foto: Predrag Jovanovic

U centralnom delu naselja je takozvana komandantura s kuhinjom i trpezarijom za ishranu gostiju i dve slušaonice sa po 250 sedišta za učesnike – kongresa i svih budućih naučnih dešavanja u Viminacijumu.

Foto: Predrag Jovanovic

Po završetku kongresa u njima će se organizovati rimski dečji obrazovno-sportski park u kojem će se deca uzrasta od 10 do 17 godina kroz igru učiti rimskom besedništvu, kako se proizvodila grnčarija, staklo, tkanine i druge aktivnosti stanovništva tog perioda u Rimskom carstvu.

Foto: Predrag Jovanovic

Cilj arheoparka je da zaradi novac kojim će se omogućiti dalja arheološka istraživanja u ovom nalazištu, čiji je tek mali deo otkriven. Projekat treba da postigne održivost samofinansiranjem. Profesor Korać nam kaže da već sada u Viminacijumu 50 porodica živi od prodaje ulaznica i suvenira.

Foto: Predrag Jovanovic

U isto vreme, kao prateća manifestacija kongresa, u amfiteatru u Viminacijumu biće održan i prvi pozorišni festival „Viminacijum fest – mitovi stari i novi” na kojem će se predstaviti pozorišta iz Zagreba, Banjaluke, Novog Sada i Beograda predstavama „Ričard Treći”, „Feničanke”, „Odisej – san o povratku”, „Hasanaginica” i „Elektra”. Poslednjeg dana kongresa, 9. septembra, novosadski „Big bend” održaće koncert.

Foto: Predrag Jovanovic
Tagged