Opet pokazali svoju humanost.

Bratstvo manastira Tumana sa prijateljima uputilo je donaciju bolnici u Požarevcu, u iznosu od 1.174.000 dinara. Za taj iznos kupljena je potrebna oprema za lečenje kovid i drugih bolesnika.

Ovaj gest bratstva manastira je znak ljubavi, brige i blagodarnosti narodu, koji je manastir Tuman obnovio.

Neka ovo bude primer svima, da koliko mogu brinu o svojim bližnjima u ime Gospodnje.