Međunarodni dan Dunava obeležava se 29. juna svake godine, u 14 evropskih podunavskih zemalja, potpisnica Međunarodne konvencije o zaštiti Dunava (International Commission for Danube Protection ICPDR). Konvencija je potpisana u Sofiji 1994. godine, a potpisali su je zemlje dunavskog sliva i Evropske unije, i ona čini osnovu za saradnju država radi zaštite reke Dunav.

Međunarodni dan Dunava 37888

Cilj konvencije je podizanje svesti o očuvanju reke kod što većeg broja ljudi i apelovanje na racionalnu upotrebu vodnih resursa. Dunav teče kroz Srbiju u dužini od 588 kilometara. Proteže se od tromeđe Srbije, Mađarske i Hrvatske do ušća Timoka, na tromeđi Srbije, Bugarske i Rumunije. Glavne pritoke u Srbiji su reke Tisa, Sava, Tamiš, Morava, Nera i Timok.

Međunarodni dan Dunava 37888
Agencija za zaštitu životne sredine u okviru definisanih programa (Međunarodna saradnja sa Mađarskom, godišnji program monitoringa statusa površinskih i podzemnih voda i dr.) prati i izveštava o stanju kvaliteta vode reke Dunav.

Agencija za zaštitu životne sredine vrši uzorkovanja i prati stanje kvaliteta vode na profilima: Bezdan/Dunav (granični profil), Novi Sad/Dunav, Zemun/Dunav, Smederevo/Dunav, Banatska Palanka/Dunav (granični profil), Brza Palanka/Dunav i Radujevac/Dunav (granični profil).

Foto: Poportal

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments