Sećanje na preminule od SIDE je jedna od najstarijih i najvećih mobilizacionih kampanja koja ima za cilj podizanje svesti u vezi sa HIV-om i AIDS-om na globalnom nivou. Koordinator kampanje je Globalni zdravstveni savet.

Ovogodišnja, 36. kampanja posvećena sećanju na preminule od SIDE obeležava se 19. maja u više od stotinu zemalja prigodnim manifestacijama, sa ciljem povećanja informisanosti, promovisanje globalne solidarnosti i zajedničkih akcija u oblasti HIV infekcije i AIDS-a, pod sloganom „Snažnije za zdravlje i prava osoba koje žive sa HIV-om.”

Međunarodni Dan sećanja na preminule od SIDE, 19. maj 2019. 18488

U našoj zemlji se ovaj datum obeležava 16. put, organizovanjem prigodnih aktivnosti koje su usmerene na promociju zdravih stilova života i informisanju o dostupnim uslugama na nivou lokalne zajednice, prepoznavanju i smanjenju rizičnog ponašanja, promociji značaja pravovremenog testiranja na HIV praćenog savetovanjem kod osoba koje su imale neki rizik u bližoj ili daljoj prošlosti, kao i stvaranju neosuđujućeg okruženja za osobe inficirane HIV-om, odnosno poštovanju ljudskih prava osoba inficiranih HIV-om na rad, obrazovanje i lečenje.

  • U svetu živi više od 37 miliona osoba sa HIV-om Prema procenama, danas u svetu živi više od 37 miliona osoba sa HIV-om a 35 miliona lica je umrlo od SIDE od početka epidemije osamdesetih godina prošlog veka, od toga 940.000 u 2017. godini.

U zapadnoj Evropi polovina novodijagnostikovanih osoba inficiranih HIV-om je dijagnostikovana u kasnom stadijumu HIV infekcije, slično kao i u našoj zemlji. Kasno postavljena dijagnoza HIV infekcije je povezana sa povećanim rizikom od obolevanja i umiranja, slabijim odgovorom na terapiju, povećanim troškovima zdravstvene zaštite i povećanim rizikom za dalje prenošenje.

Ministarstvo zdravlja Vlade Republike Srbije je krajem 2017. godine iniciralo izradu predloga Strategije za prevenciju i kontrolu HIV infekcije i AIDS-a u Republici Srbiji, za period 2018-2025, sa pratećim srednjoročnim Akcionim planom, 2018-2021. koja je usvojena od strane Vlade Republike Srbije krajem jula 2018. godine.

U strateškom dokumentu akcenat je stavljen na prevenciju i povećanje obima testiranja na HIV u zdravstvenim ustanovama i u zajednici u cilju ranog dijagnostikovanja inficiranih osoba, kao i na lečenje i podršku osoba koje žive sa HIV-om, zaštitu ljudskih prava i eliminaciju stigme i diskriminacije prema osobama infciranim HIV-om i populacijama u većem riziku, uspostavljanje standarda kvaliteta u programima prevencije i parnjačke podrške i obezbeđivanje strateških informacija za akciju.

  • HIV infekcija i oboleli od SIDE u Srbiji

U Republici Srbiji, prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije od 1984. godine do kraja 2018. godine, registrovano je 3854 osoba inficiranih HIV-om, od kojih je 1967 osoba obolelo od SIDE (51% svih dijagnostikovanih HIV + osoba), dok je 1255 osoba umrlo (1134 osobe su umrle od side, tj. 29% svih osoba kojima je dijagnostikovana HIV infekcija). Tokom 2018. godine novootkriveno je 179 osoba inficirane HIV-om, 62 osobe su novoobolelo od SIDE, dok su 24 osobe umrle od SIDE.

Od 1987. godine, do danas, na teritoriji Braničevskog okruga registrovano je 50 obolelih lica, od toga 32 osobe su umrle a na teritoriji Podunavskog okruga registrovano je 57 obolelih osoba, od toga je 38 lica umrlo. U 2019. godini registrovana je 1 osoba obolela na teritoriji Braničevskog okruga i 2 osobe na teritoriji Podunavskog okruga. U posmatranom periodu na teritoriji Braničevskog i Podunavskog okruga umrlih od HIV/AIDS-a nije bilo.

U okviru Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje Požarevac, više od 16 godina funkcioniše Savetovalište za dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje na HIV/AIDS (DPST), u okviru koga se sprovodi testiranje na HIV praćeno savetovanjem u cilju smanjenja rizičnog ponašanja i smanjenja rizika za HIV infekciju.

Autor: ZZJZ Požarevac

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments