U Galeriji savremene umetnosti u Požarevcu otvorena je audio-vizuelna izložba autora koji stvara pod umetničkim pseudonimom Miliseknd. Izložba je interaktivne prirode, tako da će posetioci biti direktno povezani sa radom.

Miliskend u Galeriji savremene umetnosti u Požarevcu 50313

Pet priča koje su promenile autora kao umetnika kao i njegov pogled na svet, prikazane su kroz pet nesvakidašnjih instrumenata koji će dati audio i vizuelnu povratnu informaciju posetiocu, gde posetilac postaje jedno sa radom.

Miliskend u Galeriji savremene umetnosti u Požarevcu 50313