Danas su stupile na snagu izmene i dopune Zakona o matičnim knjigama, koje predviđaju mogućnost dobrovoljnog upisa podatka o nacionalnoj pripadnosti u matične evidencije i upis promene pola u matičnu knjigu rođenih, saopštilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Jedna od najvažnijih novina koju ove izmene donose odnosi se na vođenje matičnih knjiga u elektronskom obliku, što omogućava elektronsku razmenu podataka sa drugim službenim evidencijama koje vode različiti organi.

Između ostalog, omogućeno je povezivanje matičnih knjiga sa jedinstvenim biračkim spiskom kako bi se obezbedila ažurnost, tačnost i pouzdanost podataka.

Moguć upis promene pola u matičnu knjigu rođenih 13399

Pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Marina Dražić izjavila je da su matičari u opštinama i gradovima skoro u potpunosti izvršile prepis podataka iz matičnih knjiga građana za poslednjih 100 godina u elektronski oblik.

Ona je naglasila da je izmenama zakona omogućena i značajna novina – da se u matičnu knjigu rođenih upisuje podatak o nacionalnoj pripadnosti, kao i podatak o promeni pola, na osnovu potvrde zdravstvene ustanove.

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments