OGLAŠAVA SLOBODNA RADNA MESTA ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE SRBIJE ZA RAD U SR NEMAČKOJ

U skladu sa Sporazumom o posredovanju i privremenom zapošljavanju radnika, državljana Republike Srbije u Saveznoj Republici Nemačkoj
Mesto rada : SR Nemačka

Naziv posla : Radnici za zdravstvenu negu

Opis posla: rad u bolnicama i domovima za stara lica na mestu asistenta za zdravstvenu negu do priznavanja diplome u SR Nemačkoj, a posle priznavanja diplome, rad na poslovima kvalifikovanog zdravstvenog radnika

Broj izvršilaca: veći broj izvršilaca

Uslovi za kandidate:

Na oglas se mogu javiti nezaposleni i zaposleni kandidati, bez obzira da li su prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje.

Obrazovanje :

– Stepen obrazovanja: završena četvorogodišnja srednja medicinska škola (IV stepen);
– Obrazovni profil: medicinska sestra – tehničar opšteg ili pedijatrijskog smera

Posebna znanja i veštine:

– Položen stručni ispit za medicinsku sestru/tehničara opšteg ili pedijatrijskog smera;
– Poznavanje nemačkog jezika nije neophodno za sam ulazak u projekat, ali je svakako
poželjno. Prednost će imati kandidati sa znanjem nemačkog jezika na B1 nivou ili višem, prema Evropskom referentnom okviru za jezike;

Opisi B1 nivoa znanja jezika prema Evropskom referentnom okviru za jezike:

B1 Kandidat je u stanju da razume glavne sadržaje, kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim sadržajima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd. U stanju je da se snađe u najvećem broju situacija sa kojima se susreće tokom putovanja u zemljama nemačkog govornog područja. U stanju je da se jasno i smisleno izrazi o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja. U stanju je da govori o iskustvima i doživljajima, da opiše svoje snove, nade i ciljeve, i da ukratko obrazloži svoje planove i stavove.

Radno iskustvo:

Prednost će imati kandidati sa aktuelnim radnim iskustvom u struci. Pod aktuelnim radnim iskustvom se podrazumeva:

– radno iskustvo u struci u poslednje 4 godine
– stručna praksa odnosno staž za kandidate koji su tek završili školu i imaju položen stručni ispit za medicinsku sestru-tehničara ili za pedijatrijsku sestru-tehničara.

Prednost će imati kandidati sa radnim iskustvom i/ili interesovanjem u sledećim oblastima:
– klinička odeljenja sa ležećim pacijentima,
– bolnička i patronažna nega starih lica,
– rehabilitacija (pre svega neurologija),
– pedijatrijska nega (kod kandidata koji su završili pedijatrijski smer).

Obavezno u biografiji navesti kompletno radno iskustvo. Dokaze o radnom iskustvu nije neophodno dostaviti uz dokumentaciju za prijavu, ali će biti potrebni kasnije kandidatima koji budu odabrani za učešće u projektu.
Uslovi rada i boravka :

Vrsta radnog odnosa:

– Na određeno vreme, na poziciji asistenta za zdravstvenu negu / odnosno, do nostrifikacije diplome za zdravstvenog radnika;

– Nakon nostrifikacije diplome, radni odnos se može zasnovati i na neodređeno vreme na poziciji zdravstvenog radnika, a zaposleni ima mogućnost da nakon određenog perioda, u skladu sa Zakonom o boravku stranaca u SR Nemačkoj, podnese zahtev za dobijanje stalne boravišne dozvole;

Nostrifikacija diplome:

– U skladu sa pozitivnim propisima SR Nemačke, nostrifikacija diplome za zdravstvenog radnika je obavezna najkasnije u roku od 12 meseci od zasnivanja radnog odnosa na određeno vreme;

Zarada :

– Početna plata iznosi 1.900 evra (bruto) do priznavanja diplome za zdravstvenog radnika, uz određena regionalna odstupanja;

Smeštaj i ishrana :

– Poslodavac obezbeđuje smeštaj i ishranu, odnosno pruža podršku u pronalaženju istog, a zaposleni u celosti ili delom participira u troškovima;

Troškovi prevoza :

– Troškove prevoza na relaciji Republika Srbija – SR Nemačka snosi poslodavac;
Potrebna dokumentacija:

Propratno pismo na nemačkom jeziku (primer za pisanje propratnog pisma možete preuzeti u organizacioinim jedinicama NSZ i kancelarijama migracionih servisnih centara);

Radna biografija/CV na nemačkom i srpskom jeziku (primer za pisanje propratnog pisma možete preuzeti u organizacioinim jedinicama NSZ i kancelarijama migracionih servisnih centara);
Diploma završene škole (overena kopija);
Svedočanstva za sve četiri godine (overene kopije)
Dokaz o položenom stručnom ispitu (overena kopija);
Sertifikat o stečenom znanju nemačkog jezika, za kandidate koji poseduju
sertifikat (kopija). Posedovanje sertifikata o stečenom znanju nemačkog jezika nije
neophodno za učešće na konkursu.

Nepotpuna dokumentacija neće biti razmatrana. Način konkurisanja i selekcije kandidata :
Kandidati koji su prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, potrebna dokumenta dostavljaju filijali NSZ u kojoj su prijavljeni, lično ili poštom, na adresu filijale, sa naznakom „za zapošljavanje radnika za zdravstvenu negu u SR Nemačkoj-projekat Triple Win“;
Kandidati koji nisu prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje potrebna dokumenta dostavljaju poštom, na adresu: Nacionalna služba za zapošljavanje, Filijala za grad Beograd, Servisni migracioni centar, Koste Abraševića 10 sa naznakom „za zapošljavanje radnika za zdravstvenu negu u SR Nemačkoj-projekat Triple Win“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće obavešteni o mestu i terminu obavljanja intervjua za učešće u projektu Triple Win sa predstavnicima Nemačke savezne agencije za rad. Razgovor će se voditi na nemačkom jeziku, a po potrebi je obezbeđen i prevodilac. Nakon obavljenog intervjua biće organizovano jezičko testiranje.

Kandidati koji budu izabrani od strane predstavnika Nemačke agencije za rad biće uključeni u projekat „Triple Win“ – regionalne saradnje na migraciji radne snage, koji će kandidatima pružati podršku u pripremi, pronalaženju posla, odlasku (dobijanje radne dozvole i vize) i integraciji u SR Nemačkoj. Projekat „Triple Win“ – u organizaciji Nemačke agencije za rad (BA) i Nemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), nudi podršku kroz kurseve jezika, kao i petodnevni kurs pripreme za rad i život u SR Nemačkoj.

Izabrani kandidati biće u obavezi da dostave dodatnu dokumentaciju, nakon uključivanja u projekat.

Za dodatne informacije o ovom konkursu, kandidati mogu da se obrate:

• svom savetniku za zapošljavanje u filijali NSZ,

• migracionim servisnim centrima NSZ:

Migracioni servisni centar Beograd
NSZ, Filijala za grad Beograd, Koste Abraševića 10 Tel: 011 2416 836, 2407-730

Migracioni servisni centar Niš
NSZ, Filijala Niš, Ratka Vukićevića 3 Tel: 018 501 213

Migracioni servisni centar Novi Sad NSZ, Filijala Novi Sad, Alberta Tome 2 Tel: 021 4885 514

Migracioni servisni centar Novi Pazar NSZ, Filijala Novi Pazar, Šabana Koče 18 Tel: 020 33 00 47

Migracioni servisni centar Kruševac NSZ, Filijala Kruševac, Balkanska 33 Tel: 037 41 25 31

Migracioni servisni centar Kraljevo NSZ, Filijala Kraljevo, Cara Dušana 78 Tel: 036 30 20 29

Migracioni servisni centar Bor
NSZ, Filijala Bor, 7. Juli 29
Tel: 030 45 31 21, 45 31 23

• Pozivnom centru NSZ na broj 0800/300-301 (poziv besplatan).

Rok trajanja konkursa: 11.01.2019. godine

Svi izrazi, pojmovi imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog i obrnuto (osim ukoliko specifičnim
zahtevima posla nije drugačije propisano).

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments