Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave dodeljuje sredstva iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave-podrška razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samuprave, a predviđene nagrade predstavljaju vid finansijske podrške za dalje unapređenje dobre uprave i upravljanja na lokalnom nivou, odnosno sprovođenje aktivnosti ili pribavljanje dobara i/ili usluga predloženih od strane dobitnika nagrada, koje podležu prethodnom odobrenju konkursne komisije.

Ukupna sredstva koja će biti dodeljena lokalnim samoupravama sa najboljom praksom u oblastima dobre uprave, u okviru dodele godišnje nagrade, iznose 9.200.000,00 RSD. Pobednici u svakoj od četiri oblasti će steći pravo na finansijsku nagradu u iznosu od 2.300.000,00 RSD.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku ili gradsku upravu u 2020. godini izabralo četiri lokalne samouprave koje su predstavile najbolju praksu u oblastima: efikasnost i delotvornost, transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave, odgovornost i vladavina prava i ravnopravnost i anti-diskriminacija.

Prva nagrada u oblasti Transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave dodeljena je opštini Veliko Gradište za primer dobre prakse pod nazivom „Uključivanje javnosti u proces izrade Odluke o budžetu za 2021. godinu“. Opština Veliko Gradište je putem sprovedenog anketiranja i održanih sastanaka sa predstavnicima mesnih zajednica, privrede i udruženja građana i sprovedene sveobuhvatne javne rasprave, omogućila svim zainteresovanim stranama da daju svoje predloge i uključila ih u proces izrade Odluke o budžetu. Građani na ovaj način stiču poverenje u lokalnu samoupravu, osluškuju se potrebe poreskih obveznika, a lokalna samouprava stiče uvid u nedostatke koje je potrebno otkloniti.

Pored sredstava iz Budžetskog fonda Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, a u cilju osnaženja podrške razvoju i primeni principa dobre uprave u radu lokalnih samouprava, pobednici konkursa će biti nagrađeni i dodatnim finansijskim sredstvima koja dodeljuje SKGO iz budžeta programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“. Ukupan fond iz ovog dodatnog izvora finansiranja godišnje nagrade iznosi 7.200.000,00 RSD i biće raspodeljen jednako na četiri pobednika.