Zahtev da Ministarstvo prosvete izvrši inspekcijski nadzor Fakulteta za poslovne studije Univerziteta Megatrend u Beogradu koji se juče pojavio u javnosti je neosnovan i za proveru nostrifikacije strane javne isprave potrebno je obratiti se Univerzitetu te nakon toga odgovarajućem fakultetu.

Zahtev je neosovan, pre svega, jer je Zakon o univerzitetu („Službeni Glasnik RS“ broj 21/2002) koji je bio na snazi do donošenja Zakona o visokom obrazovanju (″Službeni glasnik RS″, broj 76/2005), a u vreme nostrifikacije navedene diplome, odredbama čl. 119. – 121. propisao postupak nostrifikacije i ekvivalencije diploma, odnosno javnih isprava stečenih u inostranstvu.

Taj Zakon nije pravio razliku da li se nostrifikacija vrši radi zapošljavanja ili nastavka školovanja, a utvrđivanje ispunjenosti uslova za nostrifikaciju diplome vršio je organ koji je sprovodio postupak nostrifikacije.

Navedeni zakon je upućivao da veće odgovarajućeg fakulteta sprovodi postupak nostrifikacije diplome, odnosno utvrđuje ekvivalentnost strane školske javne isprave, te da se uslovi i postupak nostrifikacije, odnosno utvrđivanje ekvivalentnosti strane školske javne isprave bliže uređuje statutom univerziteta i fakulteta.

Zakon o visokom obrazovanju (″Službeni glasnik RS″, broj 88/2017, 27/2018 – drugi zakon i 73/2018), koji je sada na snazi, propisuje da se delatnost visokog obrazovanja zasniva na principima, među kojima su autonomija; uvažavanje humanističkih i demokratskih vrednosti i nacionalne i evropske tradicije i vrednosti kulturnog nasleđa; poštovanje ljudskih prava i građanskih sloboda, uključujući zabranu svih vidova diskriminacije.

U vezi sa navodima koji su se pojavili u javnosti, potrebno je obratiti se Univerzitetu te nakon toga odgovarajućem fakultetu za pitanja vezana za nostifikaciju strane javne isprave.

Autor: mpn.gov.rs

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments