Ovako se parkira u Požarevcu, ispred Doma zdravlja.