Gradska uprava Požarevca objavila je poziv za javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju poslovno komercijalnog objekta za prodaju solarnih panela.
Novi objekat biće izgrađen na zemljištu koje je u vlasništvu kompanije Elias Eco.
U objektu će se vršiti prijem, formiranje panela dimenzije pema želji krajnjeg kupca i prodaja. Tehnološki proces za obradu panela je sečenje na naručene mere, završna obrada i kontrola kvaliteta prema sertifikovanim standardima EU.
Kako se navodi u projektnoj dokumentaciji, čiji je obrađivač preduzeće za projektovanje inženjering i konsalting Aula iz Beograda, na zemljištu će se graditi portirnica, nova interna servisna saobraćajnica i objekat komercijalno-poslovnog sadržaja koji se funkcionalno sastoji od dve hale.
U prvoj hali se vrši prijem, kontrola i sortiranje panela, a nakon toga se premešta u drugu halu gde se nalazi proces za obradu panela je sečenje na naručene mere, završna obrada, kontrola kvaliteta i izdavanje krajnjem kupcu.
U drugoj hali se nalaze i prostorije osoblja, higijene i kontrole tehnološkog procesa. Na delu gde se odlažu paneli u vertikalne regale visina u hali je povećana na zahtev investitora.
Ukupna površina objekata je 1.425 m2.
Ispred objekta se nalazi manipulativni prostor za dostavna vozila dužine do 11m i parking prostor za minimun sedam personalnih automobila i pet dostavnih vozila.
Podsetimo u martu 2019. Grad Požarevac potpisao je sa direktorom kompanije Elias Eco Kun Young Parkom, Memorandum o saradnji sa ciljem da se u Požarevcu otvori pogon za uništavanje industrijskog i medicinskog otpada. Ipak, od izgradnje spalionice se prema svemu sudeći odustalo i to nakon što su se nevladine organizacije pobunile zbog ovog projekta jer je, kako navode, izgradnja fabrike za termički tretman opasnog otpada bila planirana u blizini silosa za hranu.
Autor:EKapija