Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izrazio zadovoljstvo što je vlada danas utvrdila Predlog zakona o komunalnoj miliciji.

On je istakao da su razlozi za donošenje zakona o komunalnoj miliciji potreba da se komunalna milicija obrazuje i u opštinama, kao i usaglašavanje sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o policiji.

Nova ovlašćenja komunalnoj miliciji - pored dosadašnjih ovlašćenja, predviđeno i zaustavljanje i pregledanje vozila 19359
Foto: P.Jovanović

„Važno je da i opštine imaju mogućnost da kroz Komunalnu miliciju unaprede komunalni red i da se na taj način građani osete još sigurnijim u svojoj zajednici“, rekao je Ružić ističući da je dosadašnji zakon bio namenjen samo gradovima.

Previđeni su i bolji kontrolni mehanizmi rada komunalne milicije i odgovornosti komunalnih milicionara, a biće unapređena i saradnja sa građanima.

Stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji (2018. godine) utvrđeno je da pravo na upotrebu naziva „Policija“, ima isključivo Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane. Takođe, ovim zakonom utvrđeno je da će se zakoni kojima su ustanovljeni organizacioni oblici koji u svom nazivu imaju reč „policija“, uskladiti sa ovim zakonom u roku od tri godine, od dana njegovog stupanja na snagu.

Organizovanje ovakve službe i u opštinama doprineće otkrivanju i sankcionisanju prekršaja komunalnog reda i preventivnom delovanju na sprečavanju tih prekršaja, što će poboljšati i kvalitet života građana.

U dosadašnjoj praksi se pokazalo da je potrebno uvesti nekoliko novih ovlašćenja komunalnoj miliciji kako bi na sveobuhvatan način vodilo računa o komunalnom redu. Tako je Predlogom zakona, pored dosadašnjih ovlašćenja, predviđeno i zaustavljanje i pregledanje vozila, a najčešći primeri zbog kojih će se koristiti ovo ovlašćenje su zbog neovlašćenog odvoženja ili istovara zemlje, šuta, otpada i drugog materijala čime se stvaraju deponije na javnim površinama, kontrola nelegalnih taksi vozila itd.

Takođe, unapređena je kontrola i odgovornost komunalne milicije. Dodatno je pooštrena disciplinska odgovornost, predviđena je bezbednosna provera komunalnih milicionara i prilikom zasnivanja radnog odnosa ali i tokom rada, uvodi se mogućnost za službu unutrašnje kontrole komunalne milicije, a predviđena je i obaveza posebne obuke za komunalne milicionare za postupanje sa maloletnicima.

0 0 vote
Article Rating
Prijavljujem se
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments